คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Item DB

ระบบค้นหาข้อมูลไอเท็มในเซร์ฟเวอร์

แสดงไอเท็มทั้งหมด
ข้อมูลเฉพาะเว็บนี้เท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงใช้กับที่อื่นได้
Monster DB

ระบบค้นหาข้อมูลมอนสเตอร์

แสดงมอนสเตอร์ทั้งหมด
ข้อมูลจริงจากเซร์ฟเวอร์นี้เท่านั้น
LOGIN