คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

กิจกรรมเข้าสู่ 10-11 Month Happy Event เปิดกิจกรรมฉลอง THORIN

กิจกรรมเข้าสู่ 10-11 Month Happy Event เปิดกิจกรรมฉลอง THORIN


เริ่ม 16 กันยายน - 24 ตุลาคม เมื่อเริ่มกิจกรรม มอนส์เตอร์ Anniversary 11 Month จะทำการเกิด

Anniversary 11 Month เมื่อตายจะทำการดรอป

 • Fly Wing 
 • Apple
 • Garlet 
 • 1carat Diamond
 • 2carat Diamond
 • Anniversary 11 Box
 • Gold Item 

Hunter Badge 0.3% [ไม่สามารถ Trade ได้ ฝากคลังไม่ได้]

เกิดแมพดังนี้

 • lhz dun02 x15 ตัว สุ่มเกิด 5-8 นาที 
 • lhz dun04 x25 ตัว ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที 
 • nif fild02 x6 ตัว ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที 
 • abyss 03 x6 ตัว ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที 
 • gef dun03 x6 ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที
 • gefenia02 x6 ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที 
 • c tower3 x6 ตัว สุ่มเกิด 5-8 นาที
 • abbey02 x6 ตัว สุ่มเกิด 5-8 นาที
 • thor_v01 x15 ตัว สุ่มเกิด 5-8 นาที

Anniversary 11 Box เปิดสุ่มลุ้นไอเทมดังนี้

 • DEX +1 , DROP +5% [Enchant Stone Armor]
 • ATK +2% , DROP +5% [Enchant Stone Armor]
 • ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1%  , MAX HP +5% [Enchant Stone Armor] 
 • ASPD +3% , DROP +5% [Enchant Stone Armor]
 • INT +1 & เจาะพลังป้องกันธาตุน้ำ ลม ไฟ ศักสิทธิ์ 5% [Pendant Enchant Stone Mage]
 • MATK +2% & INT +1 [Shield]
 • ASPD 2% & ATK +2% [Weapon] 
 • MAX HP +3% [Green Enchant Stone Shoes III] สามารถใช้ในกิลด์วอร์ได้ - New item
 • MAX SP +50 [Green Enchant Stone Shoes III] - New item
 • STR +3 [Green Enchant Stone Garment III] - New item
 • ATK +2%  [Green Enchant Stone Garment III]  - New item
 • INT+1  [Green Enchant Stone Garment III] - New item
 • DROP +7%  [Green Enchant Stone Shield III] - New item
 • DROP +5%  [Green Enchant Stone Shoes III] - New item
 • DROP +5%  [Green Enchant Stone Shield III] - New item

Hunter Badge สามารถนำมาส่งที่ NPC กิจกรรม 

Hunter Badge เมื่อนำมาส่งกับ NPC จะได้รับ +1 แต้ม เพื่อจัดอันดับแต่ละอาชีพต่างๆดังนี้

ตัดสินกิจกรรม 24 ตุลาคม เวลา 19.00

Archer Class

 • Hunter / Sniper อันดับ 1 รับ 7,000B
 • Hunter / Sniper อันดับ 2 รับ 3,000B

Mage Class

 • Wizard / Sage / Scholar อันดับ 1 รับ 7,000B
 • Wizard / Sage / Scholar อันดับ 2 รับ 3,000B

Swordman Class

 • Knight / Crusader / Lord Knight / Paladin อันดับ 1 รับ 7,000B
 • Knight / Crusader / Lord Knight / Paladin อันดับ 2 รับ 3,000B

Merchant Class

 • Blacksmith / Alchemist / Mastersmith / Biochemist อันดับ 1 รับ 7,000B
 • Blacksmith / Alchemist / Mastersmith / Biochemist อันดับ 2 รับ 3,000B

Thief Class

 • Assassin/ Rogue / Assassin Cross / Stalker อันดับ 1 รับ 7,000B
 • Assassin/ Rogue / Assassin Cross / Stalker อันดับ 2 รับ 3,000B

Acolyte Class

 • Priest / Monk / High Priest / Champion อันดับ 1 รับ 7,000B
 • Priest / Monk / High Priest / Champion อันดับ 2 รับ 3,000B

 

**สามารถเล่นเป็นทีม และใช้อาชีพอื่นๆในการล่าเพื่อเก็บ Hunter Badge ได้


จับฉลากผู้เล่นที่มีแต้มสูง เกิน 300 แต้มขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการจับฉลากรางวัลใหญ่

จับฉลากวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น ดังนี้

 • Gift Voucher Cash_1000 x10 รางวัล
 • Equipment Refine Pass +10 x 2 รางวัล
 • รับเงินสด 3,000B x 5 รางวัล
 • รับเงินสด 7,000B x 2 รางวัล

กรอกรับรางวัล

LOGIN