คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

9 Month Happy Event เปิดกิจกรรมฉลองครบ 9 เดือน Thorin

9 Month Happy Event เปิดกิจกรรมฉลองครบ 9 เดือน Thorin


เวลากิจกรรม 11 สิงหาคม - 7 กันยายน 64

Target สิ่งที่ต้องตามหา

 • Lotto Ball Number [แลกเปลี่ยนได้] สำหรับร่วมกิจกรรมจับฉลากต่อวัน 
 •  [9 Month] Raffles Ticket [แลกเปลี่ยนไม่ได้] สำหรับร่วมกิจกรรมจับฉลากใหญ่ และ จัดอันดับ

หนทางที่ 1 จากการล่า Monster 

 Raffles Ticket  หากไม่เลือกทำเควส สามารถหาได้จาก Drop Monster

Lucky Stone 

 • Raffles Ticket [ขายลง NPC 10,000z] 

Element Stone

 • Raffles Ticket [ขายลง NPC 10,000z] 

Blessing Stone

 •   Raffles Ticket [ขายลง NPC 10,000z] 

Summon Stone

 •   Raffles Ticket [ขายลง NPC 10,000z] 

 

Map ที่จะเกิดมอนส์กิจกรรม

 • lhz dun02 x16 ตัว อย่างละ 4 สี ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที / เกิด Pori Pori x1 ตัว ตาย-เกิด 1 ชั่วโมง
 • lhz dun04 x24 ตัว สีละ 6 ตัว ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที / เกิด Pori Pori x1 ตัว ตาย-เกิด 1 ชั่วโมง
 • nif fild02 x4 ตัว อย่างละ 1 สี ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที 
 • abyss 03 x4 ตัว อย่างละ 1 สี ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที 
 • gef dun03 x4 ตัว อย่างละ 1 สี ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที
 • gefenia02 x4 ตัว อย่างละ 1 สี ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที 
 • c tower3 x4 ตัว อย่างละ 1 สี ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที
 • abbey02 x4 ตัว อย่างละ 1 สี ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที
 • thor_v01 อย่างละ 1 สี ตาย สุ่มเกิด 5-8 นาที

หนทางที่ 2 จากกิจกรรม Refine Challenge

 Refine Helm Challenge V.16 +5 แลกรับ

 •   Raffles Ticket x2 [กำหนด 10 EA / วัน]

 Knife Refine EP.16 +5 แลกรับ

 •  Raffles Ticket x2 [กำหนด 10 EA / วัน]

 Refine Helm Challenge V.16 +6 แลกรับ

 •  Raffles Ticket x4 [กำหนด 5 EA / วัน]

ติดตามระบบ 

หนทางที่ 3 Daily Quest กับการตามหา Lotto Ball หมายเลขต่างๆ

Quest Daily , prontera 147 125 

 • เมื่อเริ่มกิจกรรม ผู้เล่นสามารถมารับเควสที่ NPC Quest Daily โดยจะมีเควสสุ่มรับให้ทำภารกิจ
 • เมื่อทำการข้ามเควส 1 ครั้ง จะต้องรอรับเควสครั้งต่อไป 15 นาที
 • เมื่อทำการข้ามเควส จะเสีย 100,000 z / 200,000z / 300,000z ทบไปเรื่อยๆ 
 • Reset การเสียค่าธรรมเนียมข้ามเควส นับใหม่ทุกๆช่วงเวลา 00.01 น ของทุกวัน
 • เมื่อทำเควสสำเร็จ จะสามารถทำเควสต่อได้ทันทีไม่ติดดีเลย์ใดๆ ไม่กำหนดเควส

เมื่อทำการทำเควสจะมีโอกาสได้รับ  Raffles Ticket ในแต่ละเควสจะได้ไม่เท่ากัน โดยจะมีนำเข้ามาทำในช่วงกิจกรรม HOTWEEK เริ่มต้น HOTWEEK ครั้งที่ 101 เป็นต้นไป

และจะมีเข้ามาในแต่ละ Hotweek ช่วงเวลาจำกัด 19.00-23.59

 Raffles Ticket มีการจัดอันดับนักทำเควสท้ายรายการ รวม 78,000B 

ตัดสินอันดับ 7 สิงหาคม 64 [19.00]

 • Raffle อันดับ 1 Sniper เงินรางวัล 7,000B
 • Raffle อันดับ 2 Sniper เงินรางวัล 3,000B
 • Raffle อันดับ 1 High Priest เงินรางวัล 7,000B
 • Raffle อันดับ 1 Stalker  เงินรางวัล 7,000B
 • Raffle อันดับ 2 Stalker  เงินรางวัล 3,000B
 • Raffle อันดับ 1 Stalker  เงินรางวัล 7,000B Black Smith
 • Raffle อันดับ 1 Black Smith เงินรางวัล 7,000B
 • Raffle อันดับ 1 Assassin Cross เงินรางวัล 7,000B
 • Raffle อันดับ 2 Assassin Cross เงินรางวัล 3,000B
 • Raffle อันดับ 1 Knight เงินรางวัล 7,000B
 • Raffle อันดับ 2 Knight เงินรางวัล 3,000B
 • Raffle อันดับ 1 Paladin เงินรางวัล 7,000B
 • Raffle อันดับ 2 Paladin เงินรางวัล 3,000B
 • Raffle อันดับ 1 Gunslinger เงินรางวัล 7,000B

 Raffles Ticket หากไม่นำส่งอันดับ สามารถนำมาแลก Lotto Ball Number โดยคุยกับ NPC 9 Month Event

 Raffles Ticket x1 เมื่อนำมาส่งแลก สุ่มลุ้น Lotto Ball Number 1-10 หมายเลขได้กับทาง NPC 1 หมายเลข

 • 9 Month Lotto Ball 01
 • 9 Month Lotto Ball 02
 • 9 Month Lotto Ball 03
 • 9 Month Lotto Ball 04
 • 9 Month Lotto Ball 05
 • 9 Month Lotto Ball 06
 • 9 Month Lotto Ball 07
 • 9 Month Lotto Ball 08
 • 9 Month Lotto Ball 09
 • 9 Month Lotto Ball 10

เมื่อได้รับ Lotto Ball Number  ต่างๆจะสามารถนำมาสุ่มเล่น Mini Event กับการชิงโชค 3 รอบต่อวัน

โดย NPC เมื่อถึงเวลาจะทำการประกาศสุ่มรับ 2 หมายเลข จาก 10 หมายเลข โดยให้นำหมายเลขที่ NPC รับ นำไปส่ง 1 ลูก = 1 สิทธิ์ ในการจับฉลากชิงโชคในรอบนั้นๆ เมื่อเริ่มมีเวลา 3 นาทีในการส่ง

11 สิงหาคม เวลากิจกรรม 1 รอบ / วัน 22.30 [1 รอบ รวม 21 รางวัล

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 •  R Gift Voucher Cash_500 รวม 5 รางวัล
 • MATK +2% & INT +1 [Shield] รวม 2 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • DROP [Red Stone Shoes] รวม 3 รางวัล
 •  50 Carat Diamond รวม 1 รางวัล

12 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม 78 รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • DROP  [Red Stone Shoes] รวม 5 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Enriched Elunium รวม 5 รางวัล
 • Enriched Oridecon รวม 5 รางวัล
 • Ability Hunter Class รวม 2 รางวัล
 • Ability Rouge Class รวม 2 รางวัล
 • Crafted Ore รวม 2 รางวัล

13 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม 60 รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • ATK [Red Stone Shoes] รวม 5 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • [ Cos Upper Tier 3 ] ATK 2% รวม 1 รางวัล
 • [ Cos Upper Tier 1 ] DROP 7% รวม 1 รางวัล
 • [Cos Garment Tier 2 ] DROP 5% รวม 1 รางวัล
 • C Picnic Basket รวม 1 รางวัล
 • ATK +5% , DROP +5%  [Pendant Archer Enchant Stone R] รวม 1 รางวัล
 •  Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล

14 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม 90 รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • Cri Dmg [Red Stone Armor] รวม 5 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Green Bubble Recovery 1 Days รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • R Gift Voucher Cash_500 รวม 5 รางวัล
 •  50 Carat_Diamond รวม 1 รางวัล
 • Sky Angel Wing Hairband [1] รวม 1 รางวัล
 • Hollgrehenn's Refresher Hammer x2 รวม 3 รางวัล

15 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม 60 รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • โจมตีบอสแรงขึ้น [Red Stone Shoes] รวม 2 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 •  50 Carat Diamond รวม 1 รางวัล
 • Rework Sniper Ring [1] รวม 1 รางวัล
 • Rework High Priest รวม 1 รางวัล
 •  Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล

16 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม 69 รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • Ability Immortal Rainbow Muffler] รวม 1 รางวัล
 •  17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 •  50 Carat_Diamond รวม 1 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • ASPD +2% , ATK +2% [Enchant Stone Shield] รวม 1 รางวัล
 • Enriched Elunium รวม 2 รางวัล
 • Enriched Oridecon รวม 3 รางวัล

17 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม 72 รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • Ability_Immortal_Hero_Cape รวม 1 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 •  50 Carat Diamond รวม 1 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • ป้องกัน ธาตุ Natural +1% [Garment] รวม 2 รางวัล
 •  R Gift Voucher Cash 500 รวม 5 รางวัล

18 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  63  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • ATK [Shoes] รวม 2 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • 50 Carat_Diamond รวม 1 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • Ability Rouge Soul รวม 1 รางวัล
 • Ability Immortal Hero Cape รวม 1 รางวัล

19 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  78  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • Cri Dmg แรงขึ่น 5% [Shadow Earring II] รวม 1 รางวัล
 • DROP 5% [Shadow Earring II] รวม 2 รางวัล
 • Enriched Elunium รวม 2 รางวัล
 • Enriched Oridecon รวม 2 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • SP +100 [Costume Upper II] รวม 1 รางวัล
 • Thief Battle Pass Tier II Option รวม 2 รางวัล
 • Archer Battle Pass Tier II Option รวม 2 รางวัล
 • Merchant Battle Pass Tier II Option รวม 2 รางวัล

20 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  78  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • Gold Mineral Ore รวม 3 รางวัล
 • Golden Refresher Hammer รวม 2 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Tool Research รวม 5 รางวัล
 • Green Bubble Recovery 1 Days รวม 5 รางวัล
 • Golden Angel Wings [1] รวม 1 รางวัล

21 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  78  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • ATK +5 [Garment III] รวม 2 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • Golden Angel Moving [1] รวม 1 รางวัล
 • DROP [Red Stone Shoes] รวม 3 รางวัล
 • Gift Voucher Cash 500 รวม 5 รางวัล

22 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  60  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • C Captain Shield รวม 1 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • Rework Stalker_Ring รวม 1 รางวัล
 • Rework Sniper_Ring รวม 1 รางวัล
 • Rainbow Sigrun’s Fairy Ears รวม 1 รางวัล
 • ลด Delay Skill 5% (No PVP-GVG) [Weapon III] รวม 1 รางวัล

23 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  66  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • DROP 7% [Cos Garment II] รวม 1 รางวัล
 • SP +40 [Shadow Shield II] รวม 1 รางวัล
 • Enriched Elunium รวม 2 รางวัล
 • Enriched Oridecon รวม 2 รางวัล
 • Refine Breaking Protection รวม 1 รางวัล

24 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  75  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • Tool Research รวม 2 รางวัล
 • Breaking Protection รวม 5 รางวัล
 • Token Alteration รวม 2 รางวัล
 • ATK +2% [Enchant Stone Costume Weapon] รวม 1 รางวัล

25 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  72  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • DROP +4% & HIT +5 [Garment] รวม 2 รางวัล
 • [ Costume Shadow Armor Tier 1 ] ป้องกันกึ่งมนุษย์ 1% รวม 1 รางวัล
 • Green_Bubble_Recovery_1_Days รวม 5 รางวัล
 • Golden Fish [0] [Lower] รวม 1 รางวัล

26 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  72  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • Golden Angel Moving [1] รวม 1 รางวัล
 • MATK +2% [Cos Shadow Armor I] รวม 1 รางวัล
 • Aries Diadem [1] [Upper Head]  รวม 1 รางวัล
 • Golden Angel Wings [1] รวม 1 รางวัล
 • Breaking Protection รวม 5 รางวัล

27 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  72  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • Cri Rate  [Armor] รวม 2 รางวัล
 • DROP [Shoes] รวม 2 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • [ Weapon Enchant Stone ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท บอส แรงขึ้น 5% รวม 1 รางวัล
 • [ Weapon Enchant Stone ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท กึ่งมนุษย์ แรงขึ้น 3% รวม 2 รางวัล
 • Enriched Oridecon รวม 4 รางวัล

28 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  90  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • 17 Carat Diamond รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • Breaking Protection รวม 5 รางวัล
 • Gold Refresher Ore รวม 5 รางวัล
 • Hollgrehenn's Refresher Hammer x2 รวม 5 รางวัล

29 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม 60  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • Breaking Protection รวม 5 รางวัล
 • Gold Refresher Ore รวม 5 รางวัล
 • Hollgrehenn's Refresher Hammer x2 รวม 5 รางวัล
 • MAX HP +4% [Armor III] รวม 2 รางวัล
 • SP +40 & ป้องกันธาตุ ไฟ ลม น้ำ ศักดิ์สิทธิ์ 5% [Shadow Shoes III] รวม 1 รางวัล
 • SP +100 + โจมคนแรงขึ้น +4% [Cos Upper II] รวม 1 รางวัล
 • ASPD +2% , Regenary SP +5% [Accessory II] รวม 1 รางวัล

30 สิงหาคม เวลากิจกรรม 3 รอบ / วัน  19.30 / 20.30 / 22.30  [3 รอบ รวม  75  รางวัล]

สุ่มให้ส่งหมายเลข Ball  หมายเลข???  ผู้ที่ถือบอลให้นำมาส่งเพื่อลุ้นรางวัล โดยจะมีรางวัลดังนี้

 • Hollgrehenn's Refresher Hammer x2 รวม 5 รางวัล
 • 17 Carat Diamond รวม 10 รางวัล
 • Bubble Gum 300% x5 รวม 5 รางวัล
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x5 รวม 5 รางวัล
 • ป้องกันกึ่งมนุษย์ 1% [Cos Upper III] รวม 1 รางวัล
 • ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% , ATK +2% [Enchant Stone Shield] รวม 1 รางวัล
 • ATK +2% , SP+50 [Enchant Stone Shield] รวม 1 รางวัล
 • HP +10% & ป้องกัน Natural 2% [Cos BattlePass III] รวม 1 รางวัล
 • DROP 15% [Garment III] รวม 1 รางวัล

รางวัลใหญ่สมทบ

ส่งแต้ม Raffles รางวัลใหญ่ ส่งครบทุกๆ 1000 Raffles = 1 สิทธิ์ จับฉลากรางวัล เงินสดรวม 46,000B และของรางวัลภายในเกมดังนี้

 • รางวัลใหญ่ เงินสด 10,000B รวม 1 รางวัล
 • รางวัล เงินสด 3,000B รวม 10 รางวัล
 • Horizon Shadowdecon Refresher x 3 รวม 5 รางวัล
 • Token Alteration x2 รวม 5 รางวัล
 •  Tower Keeper Card รวม 2 รางวัล
 • Power Of Thor [1]   [Upper Head] รวม 1 รางวัล
 •  Gift Voucher Cash 1000 รวม 10 รางวัล

LOGIN