คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Abandon Treasure 2590P

Thor Abandon Treasure 2590P

 • C Blaze Aura [Abandon Buyback 1190P Lower : Rare] 
 •  C Jack Roger [Abandon Buyback 1190P Lower : Rare] 
 • C Sanctus Helm [Abandon Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Dragon Tail [Abandon Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Marine Cap [Abandon Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Mad Hatter [Abandon Buyback 1190P Upper: Rare] 
 •  C Unleashed White [Abandon Buyback 8900P Middle: Immortal] 
 • C Aura Natre Blue  [Abandon Buyback 8900P Middle: Immortal] 
 • C Blaz Mystic Dra Helm Blue [Abandon Buyback 8900P Upper: Immortal] 
 • C Silhouette Pads  [Abandon Buyback 1190P Lower : Rare] 
 • C Silhouette Helm [Abandon Buyback 1190P Upper: Rare]
 • C Leg Guards [Abandon Buyback 8900P Upper: Immortal ] 
 • C Vesper Headgear [Abandon Buyback 8900P Upper: Immortal ] 
 • C Lightning Power Blue [Abandon Buyback 1190P Lower : Rare] 
 • C Unleashed Blue [Abandon Buyback 8900P Middle: Immortal] 
 • C Smiling Eyes [Abandon Buyback 8900P Middle: Immortal]
 • C Green Apple Hat  [Abandon Buyback 1190P Upper: Normal] 
 • C Gold Ears Of Ifrit [Abandon Buyback 8900P Middle: Immortal] 
 •  C Diamond Earing [Abandon Buyback 1190P Middle: Rare] 
 • C Roman [Abandon Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C Elven Blink Ears [Abandon Buyback 8900P Middle : Immortal] 
 • C Little Aquarium [Abandon Buyback 1190P Lower: Rare] 
 • C Desert Prince [Abandon Buyback 1190P Upper: Normal] 
 • C Flight Cap [Abandon Buyback 1190P Upper: Normal] 
 • C Phalanx  [Abandon Buyback 1190P Lower : Rare] 
 • C Fashionable Hat [Abandon Buyback 1190P Upper: Normal] 
 • C Blaz Mystic Dra Helm White[Abandon Buyback 8900P Upper: Immortal] 
 •  C Lightning Power White [Abandon Buyback 8900P Lower : Immortal] 

LOGIN