คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Aghanim's Pack

Aghanim's Pack เปิดสุ่มไอเทมดังนี้

 • Bar Cookie Box
 • Dungeon Teleport Scroll 10 Box 
 • Field Manual 300%
 • Universal Catalog Gold
 • Gym Pass
 • DROP 3% [Cos Upper I]
 • Large Hisbiscus [1]
 • Thor Ability Option
 • Class Figure Box [เลือกรับประดับ Figure ได้ 1 อาชีพ]
 • Lover In Mouth [ASPD +1]
 • Tool Research
 • Upg Clip [1]
 • Option Boss MVP
 • Neko Mimi Kafra [1]
 • Cyclop's Eye [0]
 • Blood Angel Hair Band [0]
 • Captain 's Pipe of Human [0]

 

 

 

 

LOGIN