คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Archer Battle Pass Tier II Option

 Archer Battle Pass Tier II Option [เมื่อเปิดเลือกรับ 1 ชิ้นดังนี้]

  •   ลดความเสียหายจากกึ่งมนุษย์ +1% [Costume Weapon Archer Tier 2]
  •  MDEF +3  [Costume Weapon Archer Tier 2]
  •  ATK +3%  [Costume Weapon Archer Tier 2]
  •  MAX HP +300  [Costume Weapon Archer Tier 2]
  •  ASPD +1 ไม่สามารถใช้ได้ใน GVG , PVP [Costume Weapon Archer Tier 2]

 

LOGIN