คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Argus 2590P

Thor Treasure Argus 2590P

 • C Gold Ancient Crown [Argus Buyback 8900P : Immortal : Upper] 
 • C Darkness Shoulder [Argus Buyback 1190: Rare : Lower] 
 • C Feather Fedora [Argus Buyback 1190P : Normal: Upper] 
 •  C Garden Of Eden [Argus Buyback 8900P : Immortal : Upper] 
 • C Dark Dragon  [Argus Buyback 8900P : Immortal : Upper] 
 •  C Sky Sparkle Fairy Hat [Argus Buyback 190P: Rare : Upper] 
 •  C Sky Sparkle Fairy Cape [Argus Buyback 1190P: Rare : Lower] 
 • C Made Tail Clothes [Argus Buyback 1190P: Rare : Lower]
 • C Cute Kitty [Argus Buyback 1190P: Rare : Upper] 
 •  C Maid Scarf   [Argus Buyback 1190P: Rare : Lower] 
 • C Fairy Umbrella  [Argus Buyback 8900P : Immortal : Lower] 
 • C Zeny Money  [Argus Buyback 1190P : Rare : Lower] 
 •  C Colourful Ball [Argus Buyback 1190P : Rare : Lower] 
 •  C Aura Raizen Red [Argus Buyback 8900P : Immortal : Lower] 
 •  C Forex Gold [Argus Buyback 8900P : Immortal : Lower] 
 • C Egg Minlhat [Argus Buyback 1190P : Normal: Upper] 
 • C Runaway Accelerator [Argus Buyback 1190P : Rare: Upper] 
 • C  Aura Atom Gold [Argus Buyback 8900P : Immortal : Lower] 
 • C Aura Cell Green [Argus Buyback 8900P : Immortal : Lower] 

 

LOGIN