คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Bane

Thor Treasure Bane

 • Old Blue Box x3-5
 • Abrasive 10 Box
 • Cash Coin x 5 
 • Cash Coin x 7 
 • Big Defense Potion x10
 • Big Magic Defense Potion x10
 • Old Purple Box
 • WoE Potion Pack (100)
 • Dungeon Teleport Scroll x5
 • Siege White Potion (100)
 • Authoritative Badge x20
 • Token Of Siegfried
 • Abrasive
 • Box of Gloom x1-2
 • Novice Shield [1] [Shield] 
 • Novice Shoes [1] [Footgear] 
 • Breaking Protection
 • Purified Refresher Hammer 
 • Cat Club
 • Super Novice Hat [1] 
 • Novice Rod [3]
 • Novice Figure [0]
 • Angel Spirit
 • Red Tailed Ribbon
 • Wizardry Staff [0]
 • Medium White Pack
 • Small White Pack
 • Bravo CC Box
 • C Amistr Bag [ Bane Buyback 8900P Garment Immortal ] 
 • C Bravery Bag  [Bane Buyback 29000P Garment Immortal] 
 • C Strength Shawl [Bane Buyback 8900P Lower Immortal] 
 • C Spider Temp TW [Bane Buyback 90P Upper Normal] 
 • C Ding Dong Telephone  [Bane Buyback 90P Upper Normal] 
 • C Wing Lotus  [Bane Buyback 8900P Garment Immortal] 
 • C Master Big Cat [Bane Buyback 90P Upper Middle Lower  Normal] 
 • C Wings of Uriel   [Bane Buyback 8900P Garment Immortal] 
 • C Happiness Wings [Bane Buyback 8900P Garment Immortal] 

LOGIN