คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Basic Lower Option

Thor Basic Lower Option เปิดสุ่มไอเทมดังนี้

  • EXP 3% - Lower I
  • EXP 5% - Lower I
  • DROP 3% - Lower I
  • DROP 5% - Lower I
  • DROP 7% - Lower I
  • EXP 7% - Lower I
  • SP Recovery 2% - Lower I
LOGIN