คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Cava Pack

 Thor Cava Pack 1550P เปิดสุ่มลุ้นไอเทมดังนี้

 • Bar Cookie Box x2 
 • Bravo CC Box 
 • Bubble Gum Box
 • Bubble Gum 250% x2
 • Party Increase Agi 10 Scroll x10
 • Enchant Stone Shield
 • Purified Refresher Hammer 
 • Green Bubble Recovery 1 Days
 • Medium Blue Pack
 • Scorpion High Bow
 • Thor Ability Option
 • Option Accessory II
 • เพิ่มน้ำหนัก 500 หน่วย [Garment IV]
 • DROP 5% [Cos Upper I]
LOGIN