คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Centaur

 Thor Treasure Centaur 2590P

 • C Celestial Helm [Buyback Centaur 1490P , Rare Upper] 
 • C Flock of Bats  [Buyback Centaur 1190P , Normal Lower] 
 •  C Sunshine  [Buyback Centaur 1190P , Normal Lower] 
 •  C Blaz Silk Dra Helm Fire  [Buyback Centaur 1490P , Rare Upper] 
 • C Mystical Witches  [Buyback Centaur 1190P , Normal Upper] 
 • C Ghost Original Red  [Buyback Centaur 1190P , Rare Lower] 
 • C Blaz Plate Dra Helm Blue [Buyback Centaur 1490P , Rare Upper] 
 • C Aura Abyss Gold [Buyback Centaur 8900P , Immortal Lower] 
 • C Aura Cell Blue [Buyback Centaur 8900P , Immortal Lower] 
 • C GungNir  [Buyback Centaur 8900P , Immortal Garment] 
 • C Mjolnir  [Buyback Centaur 8900P , Immortal Garment] 
 • C Aura Abyss Teal  [Buyback Centaur 8900P , Immortal Lower] 
 •  C Aura Abc Into Orange [Buyback Centaur 8900P , Immortal Lower] 
 • C Aura Wisps Blue Blue [Buyback Centaur 8900P , Immortal Lower] 
 • C Saiya White [Buyback Centaur 8900P , Immortal Upper] 
 • C Saiyan God Hair [Buyback Centaur 8900P , Immortal Upper] 
 •  C Aura Storm Gold  [Buyback Centaur 8900P , Immortal Lower] 

 

LOGIN