คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Classic Altar 690P

Thor Treasure Classic Altar 690P

 • C Gang Scarf [Classic Altar Buyback 390P : Lower Normal] 
 • C Sakkat [Classic Altar Buyback 390P : Upper : Normal] 
 • C Ship Captain Hat [Classic Altar Buyback 490P : Upper Rare] 
 • C Poo Poo Hat [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Hunter Hat [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Sleeping Kitty Hat [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C School Criatura Hat [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Joker Jester [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Romantic White Flower [Classic Altar Buyback 490P : Lower Rare] 
 • C Cowboy Hat [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Used Hat [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Thanksgiving Hat [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal]  
 • C Rainbow Ears Feather [Classic Altar Buyback 8900P : Immortal Middle]
 • C Robo  Eye [Classic Altar Buyback 8900P : Immortal Middle] 
 • C Rune Helm [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Bubble Gum in Mouth [Classic Altar Buyback 390P : Lower Normal] 
 • C WB Cat Heart  [Classic Altar Buyback 390P : Upper : Normal] 
 • C Explosion Gum [Classic Altar Buyback 390P : Lower Normal] 
 • C Dust Evil Hood  [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Nuns Veil [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Sorceress [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Engineer Cap [Classic Altar Buyback 390P : Upper Normal] 
 • C Gold Gangster [Classic Altar Buyback 8900P : Immortal Lower] 

LOGIN