คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Deny 390P

 Thor Treasure Deny 390P เปิดสุ่มลุ้นไอเทมดังนี้

 •  HP Increase Potion (Large) 5 BOX 
 •  SP Increase Potion (Large) 5 BOX 
 • Box of Gloom 
 • Large Magical Defense Potion 30 Box 
 • Yellow Gemstone x50
 • Bubble Gum 250 % x2
 • Juice Exp (Party) 
 • Name Change Ticket 
 • Bubble Gum (CardEquip)
 • EXP Option 
 • Name Color Black 1D 
 •  WoE Blue Potion Box 
 • Mimic Summoning 5 Box 
 • Universal Catalog Gold 
 • Dungeon Teleport Scroll x5 
 • Relic 4 Box 
 • Stone That Contained Sea 
 • Ability Rouge Option 
 • Illusion Electric Eel 
 • Illusion Electric Guitar 
 • C Black Sword [Costume Weapon Rogue]
 • Bayonet Purple [Costume Weapon Rogue]
 • C Scorpion High Bow [Costume Weapon Hunter]
 • C Red Hare Hat [Deny Buyback 200P : Normtal: Upper Mid Low] 
 • C Tree Goot [Deny Buyback 200P : Normtal: Upper]
 • C Wizard Relic [Deny Buyback 8900P : Immortal : Garment] 
 •  C Hunter Rlic [Deny Buyback 8900P : Immortal : Garment] 
 • C Phoenix Wings [Deny Buyback 29000P : Mythical : Garment] 

 

 

 

 

LOGIN