คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Deso Pack

Thor Deso Pack

 • WoE Potion Pack (100) 3 Ea
 • WoE Blue Potion Box 
 • WoE Potion Pack 300 x1
 • Large White Pack
 • Medium Blue Pack 
 • Hollgrehenn's Refresher Hammer 
 • Novice Figure [0]
 •  Field Manual 300%
 • Tool Immortal Box 
 •  Glaris Doll Hat [1]
 • Purified Refresher Hammer 
 • INT +1 [ Equipment Weapon Tier 2 ]
 • DEX +1 [ Equipment Weapon Tier 2 ]
 •  Thor Ability Option
 • Captain's Pipe of Magic
 • Catharina Von Bard
 • SP +40 [Cos Middle I]
 • Upg Clip [1]   [Accessory]

 

 

 

LOGIN