คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Elite Pack

 Thor Elite Pack

 • Large White Pack x2
 • Option Accessory II 
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium 
 • Siege Blue Potion (100) 
 • Enchant Stone Armor
 • Gym Pass 
 • Small Blue Pack 
 • Green Bubble Recovery 1 Days 
 •  Death Cyclop 
 •  Enchant Tool 
 •  White Snake Hat 
 • Weapon Refine Breaking Protection 
 • Well-Chewed Pencil [0]
 • Wood Pipe [0] [Lower] 
 •  Rudra Wings [1] 
 • ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% [Accessory I] 
 • Aries Crown [1]
 • Brush Heart of Groom

 

LOGIN