คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Ember Treasure

Thor Ember Treasure

 • Universal Catalog Gold
 • Old Blue Box x 3
 • Old Blue Box x 5
 • Abrasive 10 Box
 • Level Guild EXPx3
 • Level Guild EXPx5
 • WoE Potion Pack 300
 • Juice Exp (Party) 
 • Authoritative Badge x20
 • Token Of Siegfried
 • Mastela Fruit x2
 • Cash Coin x 5
 • Cash Coin x 7
 • Cash Coin x 10
 • Cash Coin x 15
 • Royal Jelly
 • Big Defense Potion x10
 • Big Magic Defense Potion x10
 • Old Purple Box
 • WoE Potion Pack (100)
 • Dungeon Teleport Scroll x5
 • Siege White Potion (100)
 • Authoritative Badge x20
 • Waghnak [4]
 • Pass Warp Pack (1 Day)
 • Mimic Scroll
 • Glittering Jacket [1]
 • Full Plate [1]
 • SP +40 [Cos Middle I]
 • Wizardry Staff [0]
 • Medium White Pack
 • Small White Pack
 • Bravo CC Box
 • C Cool Glasses  [Ember Buyback 90P Middle: Normal] 
 • C Brid Fairy Garden  [Ember Buyback 90P Lower: Normal] 
 • C Rainy Cloud   [Ember Buyback 90P Upper: Normal] 
 • C Blue Scuba [Ember Buyback 90P Upper, Middle , Lower : Normal] 
 • C Enchanted Dog [Ember Buyback 90P Upper , Middle : Normal] 
 • C Gunslinger Mega [Ember Buyback 8900P Garment : Immortal] 
 • C Sword Wing [0] [Ember Buyback 29000P Garment : Mythical]  
 • C Great Devil Wings [0] [Ember Buyback 29000P Garment : Mythical]  

 

 

LOGIN