คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Exotic Pack

Exotic Pack เปิดลุ้นไอเทม

 • Large White Pack x1
 • Green Bubble Recovery 1 Days 
 • Bubble Gum Box
 • WoE White Potion Box x3
 • Bar Cookie Of Dexterity [DEX +1] x5
 • Large Blue Pack
 • Four Leaf Clover In Mouth
 • Regeneration Potion 5 Box
 • Gym Pass
 • Captain 's Pipe of Cast [0]
 • Robo Eye
 • Angel Spirit
 • Black Elven Ears
 • Four Red Clover [0] Lower [SP+30] 
 • Well-Chewed Pencil 
 • Upg Clip [1]

LOGIN