คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Gene Club

Thor Gene Club ระบบสุ่มไม่ซ้ำ มีโอกาสออกแรร์  เปิดรับไอเทมได้ดังนี้

  • C Snow Fox [Gene Club Buyback ??? Ancien Middle]
  • C Green Meow Meow [Gene Club Buyback ??? Ancien Upper]
  • C Meow School Hat [Gene Club Buyback ??? Ancien Upper]
  • C Shiba Inu [Gene Club Buyback ??? Ancien Middle]
  • C Red Meow Meow [Gene Club Buyback ??? Ancien Upper]
  • C Star and Moon [Gene Club Buyback ??? Ancien Lower]

มีโอกาสออกแรร์

  • C Wonderful Wicher Hat [Gene Club Ancient Rare Upper]
  • C Wonderful Bloom Scarf [Gene Club Ancient Rare Lower]

LOGIN