คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Update Patch : Gonryun Dungeon

เปิดระบบทางไปที่เมือง alberta 

เปิด MAP ตามนี้

  • gon_fild01 
  • gon_dun01 
  • gon_dun02 
  • gon_dun03 

   

  

 

รายการไอเท็มดอปจากมอนสเตอร์

  • Bloody Butterfly   (BLOOD_BUTTERFLY)   Mob-ID#1408
  • Live Peach Tree / Enchanted Peach Tree   (LIVE_PEACH_TREE)   Mob-ID#1410
  • Zipper Bear   (ZIPPER_BEAR)   Mob-ID#1417
  • Evil Cloud Hermit / Taoist Hermit   (EVIL_CLOUD_HERMIT)   Mob-ID#1412
  • Baby Leopard   (BABY_LEOPARD)   Mob-ID#1415

        


 

LOGIN