คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

1-1 GUILD VS GUILD Tournament of Thorin 500,000B

GUILD VS GUILD [30v30] Tournament of Thorin 500,000B


เปิดศึกกิลด์วอร์ 1-1 / 2-2 GUILD VS GUILD เซิฟเวอร์ Thorin ทุกวันอังคาร เวลา 21.00 - 22.00 เริ่ม 19 มกราคมเป็นต้นไป

 • กิลด์ที่ทำการแข่งขันต้องทำการลงทะเบียนที่ NPC กลางเมืองพรอน โดยมี 2 ระบบให้เลือก 1-1 และะ 2-2 [ลงทะเบียนก่อนวันอาทิตย์ 17 มค]
 • 1-1 GUILD VS GUILD [30v30] จะทำการแข่งรูปแบบ Tournament เจอกันทุกกิลด์แบบเก็บคะแนน และสมทบอันดับ
 • 2-2 GUILD VS GUILD [30v30] จะทำการแข่งรูปแบบ Death Match จบวันต่อวัน โดยจะสลับแข่ง รายการละรอบ ทุกวันอังคาร หรือตามที่ทีมงานกำหนดในแต่ละวีค

TIER 1 : 1-1 GUILD VS GUILD ต่อรอบ สมทบ ชนะรับ 1,500B / แพ้รับ 1,000B ทุกคู่
ตารางคะแนน Tire 1 : THORIN 1-1 Tier.1 - Challonge

 • สมทบคะแนนอันดับ 1 : 25,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 2 : 20,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 3 : 15,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 4-5 : 7,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 6-8 : 5,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 9-12 : 3,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 13-16 : 2,000B

TIER 2 : 1-1 GUILD VS GUILD ต่อรอบ สมทบ ชนะรับ 1,200B / แพ้รับ 700B ทุกคู่
ตารางคะแนน Tire 2 : THORIN 1-1 Tier.2 - Challonge

 • สมทบคะแนนอันดับ 1 : 15,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 2 : 10,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 3 : 7,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 4-5 : 5,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 6-8 : 3,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 9-10 : 2,000B

**จับฉลากบ้านก่อนเริ่มการแข่งขันในทุกๆ Match โปรดติดตามสัปดาห์ต่อสัปดาห์**


Round 1

Tire 1
เงาะ vs mos / Kriemhild / prtg_cas01
atw vs izr. / Bright Arbor / payg_cas01
magma vs พ้องเพื่อน / Eeyolbriggar / gefg_cas02
smurf vs nd / Sacred Altar / payg_cas04
xv vs hz / Rothenburg / aldeg_cas05
กองโจร vs inn / Swanhild / prtg_cas02
peak vs disater / Skoegul / prtg_cas04
brain vs ใคร /  Nuenberg / aldeg_cas03


Tire 2
SL vs Blaze / Fadhgridh / prtg_cas03
isreal vs IYA / Repherion / gefg_cas01
Dead Zone vs Heineken / Wuerzburg / aldeg_cas04
EVM vs Comrade / Mersetzdeitz / gefg_cas05
OM vs BSK / Bergel / gefg_cas04
TEASER vs แล้วบอกเพื่อนกัน / Hohenschwangau / aldeg_cas02
germany vs diamond / Scarlet Palace / payg_cas02


Round 2 : 2 กุมภาพันธ์ 64

=============Tier 1================

 • ?ใคร vs Atw Mersetzdeitz / gefg_cas05
 • ?Disaster vs เงาะ Bright Arbor / payg_cas01
 • ?Inn vs Peak Repherion / gefg_cas01
 • ?HZ vs กองโจร Hohenschwangau / aldeg_cas02
 • ?ND vs XV Bamboo Grove Hill / payg_cas05
 • ?พ้องเพื่อน vs Smurf Skoegul / prtg_cas04
 • ?Izr vs Magma Scarlet Palace / payg_cas02
 • ?Mosbacher vs brain Kriemhild / prtg_cas01

=============Tier 2================

 • ?Germany [ชนะบาย]
 • ?Diamond vs SL Sacred Altar / payg_cas04
 • ?OM vs Teaser Rothenburg / aldeg_cas05
 • ?CR vs Bloodseeker Bergel / gefg_cas04
 • ?HNK vs EVM Nuenberg / aldeg_cas03
 • ?IYA vs DZ Swanhild / prtg_cas02
 • ?Blaze vs ISREAL Eeyolbriggar / gefg_cas02

ประกาศผล

 • ⚔ใคร [1500B] vs ATW [1000B] Mersetzdeitz / ใคร WIN?
 • ⚔Disaster [1000B] vs เงาะ [1500B] Bright Arbor / เงาะ WIN 
 • ⚔INN [1500B] vs Peak [1000B] Repherion / INN WIN?
 • ⚔HZ [1500B] vs กองโจร [1000B] Hohen / HZ WIN?
 • ⚔ND ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [2500B] vs XV [1000B] Bamboo / ND WIN?
 • ⚔พ้องเพื่อน [1000B] vs smurf [1500B] Skoegul / Smurf WIN?
 • ⚔Mosbacher [1500B] vs Brain [1000B] Kriemhild / MOS WIN?
 • ⚔Outmode [1200B] vs Teaser[700B] Rothenburg / OM WIN?
 • ⚔CR [1200B] vs BSK [700B] Bergel / CR WIN?
 • ⚔HNK[700B] vs EVM [1200B] Nuenberg / EVM WIN ?
 • ⚔IYA [1200B] vs DZ Swanhild [700B] / IYA WIN ?
 • ⚔Blaze ᴅɪsᴄᴏʀᴅ[2200B]vs ISREAL [700B] Eeyol / ISREAL WIN?

Round 3 : 16 กุมภาพันธ์ 64

=============Tier 1================

 • เงาะ vs INN   // Mersetzdeitz / gefg_cas05
 • magma vs ใคร // Swanhild / prtg_cas02
 • smurf  vs izr   // Rothenburg / aldeg_cas05
 • Xavier vs พ้องเพื่อน  //  Bright Arbor / payg_cas01
 • กองโจร vs Neverdiezamakeiei // Scarlet Palace / payg_cas02
 • peak vs Horizon  // Bamboo Grove Hill / payg_cas05
 • Intelligent[BRAIN] vs ArOund The WOr|d    // Skoegul / prtg_cas04
 • Disaster vs  MOSBACHER // Eeyolbriggar / gefg_cas02

=============Tier 2================

 • Extreme Vacuum vs IYATHAILAND  // Nuenberg / aldeg_cas03
 • Dead zOne vs BLAZE    //  Bergel / gefg_cas04
 • Silence vs ISREAL // Sacred Altar / payg_cas04
 • bloodseeker vs Heineken  // Kriemhild / prtg_cas01
 • TEASER vs ComRade  // Hohenschwangau / aldeg_cas02
 • Germany vs OUTM0DE. //  Repherion / gefg_cas01

Round 4 : 2 มีนาคม 64

=============Tier 1================

 • INNOVAT0R VS MOSBACHER /// Mersetzdeitz / gefg_cas05
 • H0RIZ0N VS เงาะ   /// Scarlet Palace / payg_cas02 ----------------- discord
 • NEVERDIEZAMAKEIEI VS PEAK  /// Bergel / gefg_cas04 ----------------- discord
 • พ้องเพื่อน VS กองโจร.  /// Swanhild / prtg_cas02
 • Disaster VS Intelligent[BRAIN] Bamboo /// Grove Hill / payg_cas05 ----------------- discord
 • ใคร. VS Smurf /// Rothenburg / aldeg_cas05
   

=============Tier 2================

 • Heineken VS TEASER /// Bright Arbor / payg_cas01
 • ComRade VS Germany /// Eeyolbriggar / gefg_cas02
 • IYATHAILAND VS bloodseeker  /// Skoegul / prtg_cas04
 • BLAZE VS Extreme Vacuum /// Kriemhild / prtg_cas01
 • ISREAL VS Dead zOne /// Sacred Altar / payg_cas04

ประกาศผลรายการแข่งขัน 1-1 GUILD VS GUILD #Round4 ดังนี้

=============Tier 1================

 • INN [1000B]VS ?MOS [2500B]/Mersetzdeitz / [Discord]
 • H0RIZ0N [2000B] VS ?เงาะ [1500B] / Scarlet Palace / [Discord]
 • ?NEVERDIE [2500B]VS PEAK [1000B] / Bergel / [Discord]
 • ?พ้องเพื่อน [1000B] VS กองโจร. [2000B] /Swanhild / [Discord]
 • ?Disaster [1500B] VS BRAIN [2000B] Bamboo / [Discord]
 • ใคร. [1000B] VS ?Smurf [2500B] / Rothenburg [Discord]

=============Tier 2================

 • Heineken [700B] VS ?TEASER [2200B] / Bright Arbor[Discord]
 • ComRade [1700B] VS ?Germany [1200B] / Eeyolbriggar
 • IYATHAILAND [700B] VS ?bloodseeker [1200B] / Skoegul
 • ?BLAZE [1200B] VS EVM [1700B]/ Kriemhild / [Discord]
 • ?ISREAL [1200B] VS Dead zOne [700B]/ Sacred Altar

=============ชนะบาย================

 • Xavier [1500B] Tier I
 • ATW [1500B] Tier I
 • Outmode [1200B] Tier II
 • Silence [1200B] Tier II

 


Round 5 : 16 มีนาคม 64

=============Tier 1================

PEAK VS พ้องเพื่อน  ///   Mersetzdeitz / gefg_cas05
SMURF VS Around The Wor|d ///  Hohenschwangau / aldeg_cas02
XAVIER. VS ใคร  ///  Skoegul / prtg_cas04 
เงาะ VS NEVERDIEZAMAK ///  Repherion / gefg_cas01
Disaster VS INNOVAT0R ///  Swanhild / prtg_cas02


=============Tier 2================
Germany VS Heineken  ///  Bamboo Grove Hill / payg_cas05
Extreme�Vacuum�. VS ISREAL /// Kriemhild / prtg_cas01
Bloodseeker VS BLAZE ///  Nuenberg / aldeg_cas03
TEASER VS IYATHAILAND /// Rothenburg / aldeg_cas05
Silence VS DeadzOne /// Sacred Altar / payg_cas04

=============ชนะบาย================

 • Comrade Guild
 • Outmode
 • Mosbacher
 • กองโจร
 • Intelligent[BRAIN]

Round 6 : 30 มีนาคม 64

Tier 1
พ้องเพื่อน VS เงาะ  ///    Fadhgridh / prtg_cas03 
NEVERDIEZAMAKEIEI VS MOSBACHER ///  Eeyolbriggar / gefg_cas02
INNOVATOR VS Intelligent[BRAIN] ///  Skoegul / prtg_cas04
ใคร VS กองโจร ///   Swanhild / prtg_cas02
ATW VS XAVIER ///  Kriemhild / prtg_cas01
Disaster VS Euphoria ///  Rothenburg / aldeg_cas05

Tier 2
ISREAL VS Bloodseeker /// Sacred Altar / payg_cas04
Comrade VS OG  /// Hohenschwangau / aldeg_cas02
Heineken VS จั๋งดุ๋ง  ///  Bergel / gefg_cas04
IYATHAILAND VS Germany /// Repherion / gefg_cas01
BLAZE VS TEASER /// Mersetzdeitz / gefg_cas05
OUTMODE VS Silence ///  Bright Arbor / payg_cas01
Deadzone VS Extreme /// Bamboo Grove Hill / payg_cas05
 

=============ชนะบาย================

 • Disaster
 • Smurf
 • Peak
 • พ้องเพื่อน

Round 7 : 20 เมษายน 64

=========Tier 1=========

 • กองโจร. VS ArOund The WOr|d /// Bright Arbor1
 • Smurf VS Intelligent[BRAIN] /// Bergel
 • Peak VS ใคร /// Scarlet Palace
 • MOSBACHER VS พ้องเพื่อน /// Rothenburg
 • Disaster VS NEVERDIEZAMAKEIEI /// Fadhgridh

=========Tier 2=========

 • OUTM0DE. VS ComRade /// Kriemhild 
 • bloodseeker VS Dead zOne /// Swanhild
 • TEASER VS ISREAL /// Nuenberg [ISREAL ชนะบาย]
 • Germany VS BLAZE /// Hohenschwangau 
 • จั๋งดุ๋ง`GUILD VS IYATHAILAND /// Eeyolbriggar 
 • OG.- VS Heineken /// Bamboo Grove Hill 
 • Silence VS Extreme Vacuum /// Skoegul

===========================

 • ⚔Peak [1500B] VS ใคร [2000B] /// Scarlet Palace / ?ใคร.⚔
 • ⚔MOSBACHER [1500B] VS พ้องเพื่อน [1500B] /// ?MOSBACHER⚔
 • ⚔Disaster [2000B] VS NEVERDIE [1500B] /// ?Disaster⚔

=========Tier 2=========

 • ⚔OUTM0DE. [1200B] VS ComRade [700B]/// ?OUTM0DE.⚔
 • ⚔bloodseeker [1700B]VS Dead zOne [1200B]/// ?bloodseeker⚔
 • ⚔Germany [1700B] VS BLAZE [1200B]/// ?Germany⚔
 • ⚔จั๋งดุ๋งGUILD [1200B]VS IYATHAILAND [1700B]/// ?IYA⚔
 • ⚔OG.- [700B] VS Heineken [1200B]/// ?Heineken⚔
 • ⚔Silence [1700B]VS Extreme Vacuum [1200B]/// ?Silence⚔

==========กิลด์ชนะบาย===========

 • Xavier [1500B]
 • Innovator [1500B]
 • เงาะ [1500B]
 • [ISREAL ชนะบาย] [1200B]
 • [Smurf ชนะบาย] [1500B]
 • [ATW ชนะบาย] [1500B]

Round 8 : 27 เมษายน 64

==========Tier 1==========
Nattaphum ส่ง วันนี้ เวลา 22:23 น.
NEVERDIEZAMAKEIEI VS INNOVAT0R ///  Skoegul / prtg_cas04
พ้องเพื่อน VS Disaster /// Bergel / gefg_cas04
ใคร VS เงาะ ///  Kriemhild / prtg_cas01
ArOund The WOr|d VS Peak /// Fadhgridh / prtg_cas03
Smurf VS XAVIER /// Nuenberg / aldeg_cas03


==========Tire2==========
ExtremeVacuum VS bloodseeker /// Eeyolbriggar / gefg_cas02
Heineken VS OUTM0DE /// Rothenburg / aldeg_cas05
IYATHAILAND VS OG.- /// Repherion / gefg_cas01
BLAZE VS จั๋งดุ๋ง`GUILD /// Swanhild / prtg_cas02
ISREAL VS Germany /// Sacred Altar / payg_cas04
DeadzOne VS TEASER /// Bamboo Grove Hill / payg_cas05
ComRade VS Silence ///  Bright Arbor / payg_cas01

==========กิลด์ชนะบาย===========

 • Mosbacher
 • Intelligent[BRAIN]
 • กองโจร

Round 9 : 11 พฤษภาคม 64

=========Tier 2=========
OutMode VS IYATHAILAND / Eeyolbriggar / gefg_cas02
TEASER VS EVM  / Sacred Altar / payg_cas04
Germany VS Dead Zone / Bergel / gefg_cas04
จั้๋งดุ๋ง VS Isreal / Kriemhild / prtg_cas01
OG VS Blaze / Bright Arbor / payg_cas01
Silence VS BSK / Scarlet Palace / payg_cas02
Comrade VS Heineken / Repherion / gefg_cas01

=========Tier 1=========
กองโจร VS smurf / Hohenschwangau / aldeg_cas02
INN VS พ้องเพื่อน / Fadhgridh / prtg_cas03
เงาะ VS ATW / Skoegul / prtg_cas04

ประกาศผล ศึกการแข่งขัน 1-1 GUILD VS GUILD Round 9 : 11 พฤษภาคม 64

=========⭐Tier 1⭐=========

 • ⚔?INN [2200B] VS พ้องเพื่อน [1500B] / Fadhgridh
 • ⚔?เงาะ [2200B] VS ATW [1500B] / Skoegul

=========⭐Tier 2⭐=========

 • ⚔?OutMode [1700B] VS IYATHAILAND [1200B] / Eeyolbrigga
 • ⚔?TEASER [1700B] VS EVM [1200B] / Sacred Altar
 • ⚔?Germany [1700B] VS Dead Zone [1200B] / Bergel
 • ⚔จั้๋งดุ๋ง [1200B] VS ?Isreal [1700B]/ Kriemhild
 • ⚔OG [700B] VS ?Blaze [1200B] / Bright Arbor
 • ⚔Silence [1200B]VS ?BSK [1700B] / Scarlet Palace
 • ⚔?Comrade [1200B]VS Heineken [700B]/ Repherion

=========⭐ชนะบาย⭐=========

 • Smurf [1500B]
 • Peak [1500B]
 • Disaster [1500B]
 • ใคร [1500B]
 • NEVERDIEZAMAKEIEI [1500B]
 • Xavier [1500B]

ติดตามข้อมูลทั้งหมดทาง https://ro-thorin.com/news/guildvsguild


Round 10 : 25 พฤษภาคม 64

=========⭐Tier 1⭐=========

 • ใคร VS Disaster // Bright Arbor / payg_cas01 / discord
 • Xavier VS กองโจร // Eeyolbriggar / gefg_cas02

ชนะบาย

 • พ้องเพื่อน
 • INNOVAT0R
 • NEVERDIEZAMAKEIEI
 • MOSBACHER
 • เงาะ
 • Peak

=========⭐Tier 2⭐=========

 • ISREAL VS OG // Hohenschwangau / aldeg_cas02
 • EVM VS Germany // Kriemhild / prtg_cas01 / Discord
 • Deadzone VS จั่งดุ๋ง  // Scarlet Palace / payg_cas02
 • BLAZE VS OUTMODE // Bergel / gefg_cas04
 • HEINEKEN VS Silence // Mersetzdeitz / gefg_cas05 / Discord
 • Bloodseeker VS Teasear // Bamboo Grove Hill / payg_cas05 / discord

ชนะบาย

 • ComRade

 

ผลการแข่งขัน 1-1 Guild Tournament Round 10 : 25 พฤษภาคม 64 เริ่ม 21.00 - 22.00 น ?EnzQ Chanel

=========⭐Tier 1⭐=========

 • ⚔?ใคร [2000B] VS Disaster [1500B] // Bright Arbor / payg_cas01 / ✅Discord
 • ⚔?Xavier [2000B] VS กองโจร [1500B] // Eeyolbriggar ✅Discord

=========Tier 1 ชนะบาย=========

 • ?พ้องเพื่อน [1500B]
 • ?INNOVAT0R [1500B]
 • ?NEVERDIEZAMAKEIEI [1500B]
 • ?MOSBACHER [1500B]
 • ?เงาะ [1500B]
 • ?Peak [1500B]

=========⭐Tier 2⭐=========

 • ⚔?ISREAL [1700B] VS OG [1200B] // Hohen / ✅Discord
 • ⚔EVM [1200B]VS ?Germany [1700B]// Kriemhild / ✅Discord
 • ⚔Deadzone [700B]VS ?จั่งดุ๋ง [1200B]// Scarlet Palace
 • ⚔BLAZE [1200B]VS ?OUTMODE [1700B]// Bergel / ✅Discord
 • ⚔HEINEKEN [1200B]VS ?Silence [1700B]// Mersetzdeitz / ✅Discord
 • ⚔?Bloodseeker [1700B]VS Teasear [1200B]// Bamboo / ✅Discord

=======Tier 2 ชนะบาย=======

 • ?ComRade [1200B]

Round11 8 มิถุนายน 64

=========⭐TIER 1⭐=========

 • ⚔Peak [1500B] VS ?XAVIER [2000B] /// Sacred Altar / XAVIER WIN
 • ⚔INNOVATOR [1500B] VS ?ใคร [2000B] /// Mersetzdeitz / ใคร WIN
 • ⚔NEVERDIE [1500B] VS ?พ้องเพื่อน [2000B] ///Bergel / พ้องเพื่อน WIN

=========⭐TIER 2⭐=========

 • ⚔?OG [1700B] VS DZ [1200B] /// Hohenschwangau / OG WIN
 • ⚔GERMANY VS ?BSK [1700B] /// Bamboo / BSK WIN
 • ⚔จั๋งดุ๋ง VS ?EVM [1700B] /// Fadhgridh / EVM WIN
 • ⚔?Silence [1700B] VS TEASER [1200B] /// Swanhild / Silence WIN
 • ⚔?OUTMODE [1700B] VS ISREAL [1200B] /// Nuenberg / OUTMODE WIN
 • ⚔?Comrade [1700B] VS BLAZE [1200B] /// Scarlet Palace / Comrade WIN

=========ชนะบาย=========

 • ?กองโจร. [1500B]
 • ?เงาะ [1500B]
 • ?MOSBACHER [1500B]
 • ?Disaster [1500B]
 • ?Heineken [1200B]

Round12 : 22 มิถุนายน 64

=========⭐TIER 1⭐=========

 • North Keeper VS เงาะ /// Bright Arbor / เงาะ WIN
 • กองโจร VS Peak /// Swanhild / Peak WIN

=========⭐TIER 2⭐=========

 • ISREAL VS Comrade /// Skoegul / ISREAL WIN
 • BLAZE VS HEINEKEN /// Repherion / HEINEKEN WIN
 • Dead Zone VS OUTMODE. /// Fadhgridh /OUTMODE. WIN
 • EVM VS OG. /// Hohenschwangau / OG. WIN
 • BSK VS จังดุ๋ง /// Bergel / BSK WIN
 • TEASER VS GERMANY /// Nuenberg / GERMAN WIN

=========ชนะบาย=========

 • ใคร [1500B]
 • NEVERDIEZAMAKEIEI [1500B]
 • พ้องเพื่อน [1500B]
 • INNOVAT0R [1500B]
 • Disaster [1500B]
 • MOSBACHER [1500B]
 • Silence [1000B]

Round13 : 6 กรกฏาคม 64

=========⭐TIER 1⭐=========

 • เงาะ VS กองโจร /// Hohenschwangau / เงาะ WIN
 • MOSBACHER VS NORTH KEEPER /// Eeyolbriggar / MOSBACHER WIN
 • NEVERDIEZAMAKEIEI VS ใคร /// Bamboo Grove Hill / ใคร WIN

=========⭐TIER 2⭐=========

 • จั๋งดุ๋ง`GUILD VS TEASER /// Swanhild / TEASER WIN
 • Silence VS Germany /// Bergel / Silence WIN
 • OG.- VS bloodseeker /// Kriemhild / BSK WIN
 • OUTM0DE. VS Extreme Vacuum /// Sacred Altar / OUTM0DE WIN
 • ComRade VS Dead zOne /// Repherion / ComRade WIN
 • Heineken VS ISREAL /// Scarlet Palace / ISREAL WIN

=========ชนะบาย=========

 • ?พ้องเพื่อน [1500B]
 • ?INNOVAT0R [1500B]
 • ?Disaster [1500B]
 • ?PEAK [1500B]
 • ?BLAZE [1000B]

TIER 1 : 1-1 GUILD VS GUILD ต่อรอบ สมทบ ชนะรับ 1,500B / แพ้รับ 1,000B ทุกคู่

ตารางคะแนน Tier 1 : THORIN 1-1 Tier.1 - Challonge

TIER 1 : 1-1 GUILD VS GUILD ต่อรอบ สมทบ ชนะรับ 1,500B / แพ้รับ 1,000B ทุกคู่
ตารางคะแนน Tire 1 : THORIN 1-1 Tier.1 - Challonge

 • สมทบคะแนนอันดับ 1 : 25,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 2 : 20,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 3 : 15,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 4-5 : 7,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 6-8 : 5,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 9-12 : 3,000B
 • สมทบคะแนนอันดับ 13-16 : 2,000B

 

IER 2 : 1-1 GUILD VS GUILD ต่อรอบ สมทบ ชนะรับ 1,200B / แพ้รับ 700B ทุกคู่
ตารางคะแนน Tier 2 : THORIN 1-1 Tier.2 - Challonge

ตารางผลจัดอันดับ TIER 2

 

 • ?OUTMODE สมทบคะแนนอันดับ 1 : 15,000B
 • ?Silence สมทบคะแนนอันดับ 2-3 ร่วม : 10,000B
 • ?Isreal สมทบคะแนนอันดับ 2-3 ร่วม : 7,000B
 • ?Bloodseeker สมทบคะแนนอันดับ 4-5 ร่วม : 5,000B
 • ?Germany สมทบคะแนนอันดับ 4-5 ร่วม : 5,000B
 • ?Comrade สมทบคะแนนอันดับ 6-8 : 3,000B
 • ?Blaze สมทบคะแนนอันดับ 6-8 : 3,000B
 • ?Teaser สมทบคะแนนอันดับ 6-8 : 3,000B

 


RULE GUILD VS GUILD [กฏและข้อบังคับสำคัญจากทีมงาน]

ห้ามมิให้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นแต่อย่างใดเด็ดขาด หากพบเห็นหรือมีพิรุธลักษณะการเล่นใดๆที่มีแนวโน้ม ทีมนั้นๆจะถูกพักการแข่งขันของรายการทันที จนกว่าจะพิสูจน์หลักฐานได้โดยตัวผู้เล่นเอง

 • 1.0 ทางทีมงานจะไม่ตามเรื่องใดๆให้จนกว่าผู้เล่นจพิสูจน์ตัวตนความบริสุทธิ์ใจด้วยหลักฐานที่สมเหตุสมผล และการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 1.1 หากกรณีตัดสินว่ามีความผิดจริง ไอดีนั้นๆจะโดนระงับ และ กิลด์ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือมีแนวโน้มจะถูกแบนการแข่งขัน 3 Match หรือตามพิจารณา
 • 1.2 หากกรณีไม่พิสูจน์ตัวตนหรือความบริสทุธิ์ใจ หรือโยนให้เป็นหน้าที่ทีมงานเพียงฝ่ายเดียว กิลด์คุณจะเข้าสู่กรณีข้อ 1.1 ทันที
 • 1.3 การพิจารณาหลักฐานหรือการอ้างอิงข้อมูลทั้งหมด จะออกสู่สาธารณชนหากมีความจำเป็นต้องชี้แจง เพื่อแสดงความโปร่งใสของผู้เล่นและทีมงาน
 • 1.4 หากกรณีรับเรื่องการแจ้งใช้โปรแกรม หากหลักฐานไม่ชัดเจนหรือมากพอ จะปัดตกทันที แต่หากรับเรื่องหรือมีแนวโน้ม จะโดนระงับไอดีก่อนทันที
 • 1.5 หากกรณี ใช้โปรแกรมช่วยเล่นแบบชัดเจน แบบชัดเจนมาก จะถูกตัดสิทธิ์ งบ Meeting และไม่ได้รับสมทบทุกๆ Season ของทางเซิฟเวอร์ Thorin

กรณีหากเจอกิลด์ใดๆ ของอีกฝ่าย ต้องการใช้สิทธิ์ ถ่ายทอดสดบน Discord ทีมอีกฝั่งต้องให้ความร่วมมือทันที โดยจะต้องไลฟ์ทั้งคู่ โดยควรแจ้งทีมงานหรือฝั่งตรงข้ามล่วงหน้าก่อน 1 วันเท่านั้น

 • โดยสามารถเลือกช่องทางไลฟ์สดได้ทุกช่องทางตามความถนัด แต่จะต้องเริ่มถ่ายก่อนบ้านเปิด และเต็มชั่วโมงเท่านั้น 
 • โดยแต่ละอาชีพหลักจะเป็น Monk Sage Knight Hunter หัวโดดสามารถทำการอัดคลิปได้
 • ทีมที่โดนร้องขอให้ออนไลฟ์สด หากให้ความร่วมมือโดยครบถ้วนเท่านั้น ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะจะได้สมทบเพิ่มจากทีมงานอีก 1000B / Match

กรณีหากอีกฝั่งไม่ร้องขอให้ทำการออน Discord รายการจะดำเนินการไปตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องไลฟ์สดใดๆ เอาตามความสบายใจของผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย โดยทีมงานจะไม่ยุ่งหรือบังคับในเรื่องดังกล่าว

ห้ามมิให้โยกย้ายกิลด์ ในการเล่นเกิน 5 คน โดยจะพิจารณาจากไอพี ไอดีของผู้เล่นเป็นหลัก หากพบเห็นหรือการวิเคราะห์ของทีมงานคาดว่าเป็นเกินกำหนด จะถูกปรับแพ้ใน Match นั้นๆทันที

 • 5 คนคือนับจากกิลด์หลัก ไม่ควรมีคนนอกหรือกิลอื่นรวมกันเกิน 5 คน
 • หากกรณีรับขาจรเข้ามาใหม่ หากไม่แน่ใจ โปรดสอบถามทีมงานก่อนการแข่งขันว่าตัวละครดังกล่าวมีประวัติกิลอื่นๆหรือไม่
 • หากกรณีอีกฝั่งมีข้อสงสัยหรือเคร่งเรื่องการโยกคนใดๆ ให้ทำการแจ้งทีมงานเพื่อเคร่งการตรวจสอบก่อนการแข่งขันเท่านั้น เพื่อรวมรายชื่่อ
 • ทีมงานจะนำรายชื่อของอีกฝ่ายมาให้ทั้งหมด เพื่อทำการสุ่มเชค หากคุณสงสัยรายชื่อไหนๆเป็นพิเศษให้แจ้งทีมงานเพื่อเชค
 • หากกรณีไม่แจ้งก่อนการแข่ง ทางทีมงานจะไม่มีรายชื่อการแข่งในรอบนั้นๆ เพราะรายการแข่งพร้อมกันหมด ไม่สามารถเชคได้ทั่วถึง
 • กรณีโยกทั้งกิลด์ หรือโยกมากกว่า 15 คนขึ้นไป กิลด์ที่ทำการโยกเข้ามา จะถูกแบน 1 Match ในรอบถัดไปทันที
 • กรณี 2-2 GUILD VS GUILD จะสลับคู่พันธมิตรทุกครั้งที่มีการเริ่มการแข่งขันใหม่ หากเกิดกรณีทุจริต หรือไม่โปร่งใสใดๆ รับผิดชอบร่วมกัน
 • กิลด์ที่ลงทะเบียนควรมาเล่น ก่อน 21.10 หรือไม่เกิน 21.15 หากไม่มาแข่งบ้านก่อนเวลากำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์แพ้บายทันที

กรณี หากแพ้บายแต่ไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้อีกฝ่ายจัดคนรอเก้อ ทีมของคุณจะถูกหักลบ -1,500B หากได้รางวัลในรายการถัดไป โดยจะถูกโอนเข้ากับกิลด์ที่จัดคนมารอเก้อใน Match รอบก่อนหน้า

 • กรณี 2-2 หากคุณไม่พร้อมจนทำให้ทีมพันธมิตรพ่ายแพ้หรือได้รับผลกระทบ เช่นจำนวนคนไม่ครบ มาช้าใดๆก็ตาม ยอดสมทบของกิลด์คุณจะถูกโอนให้อีกฝ่ายทันทีหากมีการร้องเรียน
 • กรณี 2-2 หากมีทีมใดแพ้บาย กิลด์ที่เหลือจะถูกจับฉลากเจอกันเองในรูปแบบการแข่งขัน 1-1 ส่วนอีก 1 กิลด์จะชนะบายไม่ต้องแข่งขัน
 • กรณี 1-1 หากทีมใดมาเล่นแต่ไม่มีความพร้อมด้านคน หรือ เวลา หรือรูปแบบการเล่นที่ไม่จริงจัง จะไม่ได้รับสมทบใดๆ ของฝ่ายแพ้จากเซิฟเวอร์ Thorin

กรณีหากมีกิลด์สละสิทธิ์หรือเลิกเล่นในระหว่างการแข่งขัน กิลด์อีกฝ่ายที่เจอรอบต่อไปจะได้รับเงินรางวัลจำนวนเต็มของผู้ชนะ และกิลด์ที่สละสิทธิ์จะไม่ได้รับรางวัลสมทบอันดับ

กรณีกิลด์ที่มีการแพ้บายเกิน 4 ครั้ง จะไม่ได้รับรางวัลสมทบอันดับรางวัล

กรณีกิลด์ที่มีการสละสิทธิ์ไปแล้ว และเลิกเล่นจากเซิฟเวอร์ THORIN ตรงข้ามจะไม่ได้รับเงิน -1,500B ของอีกฝ่ายในเงื่อนไขของการแพ้บาย จะได้รับเพียงยอดจำนวนเต็มสำหรับผู้ชนะเท่านั้น

ทีมงานวางกฏ เงื่อนไข พร้อมจัดรายการเพื่อความสนุก และได้ฝึกฝีมือในการเล่น ทีมงานจะไม่ยุ่งหรือไล่ตามในเงื่อนไขหรือกฏใดๆ แต่หากมีการร้องเรียนจะดำเนินการโดยเคร่งคัดทันที

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ปัญหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คาดว่าเป็นช่องโหว่ หรือไม่ยุติธรรมใดๆ ในการเล่นโปรดสอบถามทีมงานก่อนลงมือทำ มิเช่นนั้นท่านอาจจะโดนโทษตามพิจารณาแม้ไม่มีเขียนในกฏก็ตาม


Card ที่แบนในรายการ

 • Ghosting Card
LOGIN