คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

The Great Guild War Season 6 เปิดศึกสงครามเก็บคะแนน แจกรวม 400,000B

The Great War Tournament 6

รายละเอียด

 • วอร์ทุกวัน พฤหัสบดี และ อาทิตย์
 • เริ่ม 29 สิงหาคม เวลา 20.30 - 22.00 รวม 9 วอร์ แจกวอร์ละ 30,000B / Wars 
 • เปิดปราสาท มีคะแนน และรางวัล 6 หลัง
 • Limit บ้าน 26 คนจำนวน 4 หลัง และ 36 คน 4 หลัง
 • มีบ้านคะแนนโดด แต่ละวอร์ มีคะแนนไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง [โดดห่างกันไม่เกิน 3 คะแนน]
 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 1 คะแนน [ตีแล้วหินแตกทันที] เปิด 1 หลัง ช่วงเวลา 21.45 

เงื่อนไข

 • กิลด์ที่ครองปราสาทจะต้องเป็นกิลด์ที่ลงทะเบียน มีตัวตนเท่านั้น และ แจ้งยืนยันตัวตนกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้ว
 • บ้านโซน 26 หรือ 36 เริ่ม 20.30 เปิดวาปทุกหลัง [21.45]
 • ทุกกิลด์ที่เข้า ร่วมโซน และร่วมวอร์ ก่อน 21.05 จะได้รับ สมทบ 500B หากไม่ได้ครองปราสาท และจำนวนคน 20 คน ขึ้นไป
 • สมทบ 4,000-5,000B ตามเงื่อนไข เมื่อจบ Season 5 ในแต่ละกิลด์ที่ร่วมวอร์ และขาดวอร์ไม่เกิน 2 ครั้ง และจำนวนคน 20 คน ขึ้นไป
 • รายละเอียดสิทธิ์ลงทะเบียนกิลด์ https://ro-thorin.com/news/guild-register
 • Ranking หน้าเก็บคะแนน https://ro-thorin.com/guild-summary
 • แบบฟอร์มกรอกรับเสื้อกิลด์ และของสมทบ https://forms.gle/1hPNcCqUiNAaBeYg7

จำนวนกิลด์ที่วอร์ ตั้งแต่ Season 6 ขึ้นไป จนตลอดโปรเจค โดยไม่ขาดวอร์ซักครั้ง และจำนวนการเล่นเกิน 20 คนขึ้นไป จะได้รับสมทบเพิ่ม 10,000B ทุกกิลด์

 


Road Map กิลด์วอร์ Season 6

 • อาทิตย์ 22 สิงหาคม 64 [ช่วงพักเบรก ไม่เก็บคะแนน แจก 20,000B] 
 • พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 64 [ช่วงพักเบรก รายการกิลด์วอร์ Tournament 1-1] 
 • อาทิตย์ 29 สิงหาคม 64 [ เริ่มวอร์เก็บคะแนน Season 6 ]
 • พฤหัสบดี 2 กันยายน 64
 • อาทิตย์ 5 กันยายน 64
 • พฤหัสบดี 9 กันยายน 64
 • อาทิตย์ 12 กันยายน 64
 • พฤหัสบดี 16 กันยายน 64
 • อาทิตย์ 19 กันยายน 64
 • พฤหัสบดี 23 กันยายน 64
 • อาทิตย์ 26 กันยายน 64

อาทิตย์ 22 สิงหาคม 64 [ช่วงพักเบรก ไม่เก็บคะแนน แจก 20,000B] 

 • ครองปราสาททุกหลังได้เงินทุกหลังไม่จำกัด *ไม่ได้รับสมทบหากไม่ได้ครองปราสาท

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) กองโจร.  

2000B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�`

 

4000B 36
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade

 

-

36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) NEVERDIEZAMAKEIEI   4000B 26

Bright Arbor ( ZONE )

ย่อนขวาบน (payg_cas01) เงาะ   4000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) ใคร.   2000B 36
Kriemhild 

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) North`Keeper

 

4000B

26

 

อาทิตย์ 29 สิงหาคม 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์  [ เริ่มวอร์เก็บคะแนน Season 6 ]

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) ComRade 0.9

5000B

26

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) Disaster`

0.3

5000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) -

-

-

36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) NEVERDIEZAMAKEIEI +1 4500B -

Bright Arbor ( ZONE )

ย่อนขวาบน (payg_cas01) ใคร. 1.5 5000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 2 6000B 36
Kriemhild 

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) NEVERDIEZAMAKEIEI

1

4500B

36

 

พฤหัสบดี 2 กันยายน 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น� 2

5000B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) NEVERDIEZAMAKEIEI

1.2

5000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade

-

-

36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) ใคร. 0.5 4000B 36

Bright Arbor ( ZONE )

ย่อนขวาบน (payg_cas01) เงาะ 1 5000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Disaster` +1 6000B 36
Kriemhild 

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) North`Keeper

0.7

5000B

26

 

อาทิตย์ 5 กันยายน 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 1

5,500B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�`

2

5,000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade - - 36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) Disaster` 1.2 6,500B 36

Bright Arbor ( ZONE )

ย่อนขวาบน (payg_cas01) ComRade 0.5 4,000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) NEVERDIEZAMAKEIEI 1.5 5,000B 36
Kriemhild 

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) North`Keeper›

1

4,000B

26

 

พฤหัสบดี 9 กันยายน 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) North`Keeper 1

5000B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) NEVERDIEZAMAKEIEI

1.5

5000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade - - 36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) เงาะ คะแนนทบ +1 6000B 36

Bright Arbor ( ZONE )

ย่อนขวาบน (payg_cas01) Disaster` 1 4000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 2 7000B 36
Kriemhild 

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) Disaster`

0.7

3000B

26

 

อาทิตย์ 12 กันยายน 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) Disaster` 1

4000B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) ใคร.

คะแนนทบ +1

6000B 26
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ComRade - - 36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) NEVERDIEZAMAKEIEI 1.5 5000B 36

Bright Arbor ( ZONE )

ย่อนขวาบน (payg_cas01) ComRade 1 4000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 2.5 5000B 36
Kriemhild 

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) Disaster`

0.5

6000B

26

 

พฤหัสบดี 16 กันยายน 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) เงาะ 0.5

5000B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) ใคร.

1

5000B 36
Yesnelph ( ZONE )

กิฟซ้ายบน

(gefg_cas03) ประจวบหนาวแล้ว`   - 36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) ใคร. คะแนนทบ +1 7000B 36

Bright Arbor ( ZONE )

ย่อนขวาบน (payg_cas01) Heineken.` 1 4000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) พ้องเพื่อน` 2.5 5000B 36
Kriemhild 

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) NEVERDIEZAMAKEIEI

1.5

4000B

26

 

อาทิตย์ 19 กันยายน 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Repherion

กิฟซ้ายล่าง (gefg_cas01) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 0.5

5000B

36

Eeyolbriggar

กิฟขวาบน (gefg_cas02) NEVERDIEZAMAKEIEI

1

6000B 36
Hminn ( ZONE )

SE

schg_cas01 ComRade   - 36

Bergel

กิฟกลางบน (gefg_cas04) Silence` คะแนนทบ +1 6000B 36

Bright Arbor ( ZONE )

ย่อนขวาบน (payg_cas01) เงาะ 1 4000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) ใคร. 3 6000B 36
Kriemhild 

พรอนซ้ายล่าง

(prtg_cas01) Disaster`

2

3000B

26

 

พฤหสับดี 23 กันยายน 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) ใคร. 3

5000B

36

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) Disaster`

1

5000B 36
Scarlet Palace

ย่อนขวาล่าง

(payg_cas02) North`Keeper 1.5 5000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Silence` 0.5 5000B 26

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) NEVERDIEZAMAKEIEI 2 5000B 36

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) ใคร. คะแนนทบ+1 5000B 36

Fadhgridh ( ZONE )

เปิดทางเข้า 3 ทาง

พรอนกลาง

(prtg_cas03) -

-

-

36

 

อาทิตย์ 26 กันยายน 64 รวม 6 หลัง  (30,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) NEVERDIEZAMAKEIEI 1

6000B

36

Bright Arbor

ย่อนขวาบน (payg_cas01) ใคร.

คะแนนทบ+1

5000B 36
Scarlet Palace

ย่อนขวาล่าง

(payg_cas02) กองโจร. 1.5 5000B 26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Silence` 0.5 5000B 26

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) ใคร. 3 4000B 36

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 2 5000B 36

Fadhgridh ( ZONE )

เปิดทางเข้า 3 ทาง

พรอนกลาง

(prtg_cas03) -

-

-

36

 


จัดอันดับคะแนน บ้าน 36 คะแนนบวกสูงสุด

 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 1 เงินสด 20,000B
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 2 เงินสด 15,000B
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 3 เงินสด 12,000B 
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 4 เงินสด 10,000B 
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 5 เงินสด 8,000B 
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 6 เงินสด 5,000B 

**กรณีหากขาดกิลด์วอร์เกิน 1 ครั้ง หรือจำนวนการร่วมวอร์สมาชิกไม่ถึง 18 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับสมทบช่วงท้ายสุดของทัวร์นาเม้น**


 

LOGIN