คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Hermes Pack 2750P

 Thor Hermes Pack 2750P เปิดสุ่มลุ้นไอเทมดังนี้

 • Boxing Gloves 6HR Box [ เมื่อเปิดได้รับ C Accessory [L ] Boxing Glove DROP+5%] เช่า6HR
 • C Victory Wing Premium Box (6Hr) [เมื่อเปิดได้รับ C Victory Wing Middle DROP+5%] เช่า6HR
 • Bubble Gum250 x2 
 • Gym Pass 
 • Medium Blue Pack 
 • Stone That Contained Sea 
 • Crown of Deceit [1] 
 • [Footgear VI] HP +500 
 • Enriched Elunium 
 • Enriched Oridecon 
 • [Enchant Stone Footgear] SP +30
 • DROP 5% [Cos Upper I]
 • Earring Shadow Option Box 
 • Fan in Mouth 
 • Gold Apple Of Archer 

 

LOGIN