คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Intelligent 2590P

 Thor Treasure Intelligent 2590P

 • C Peony Hair Ornament [Intelligent Buyback 1190P : Normal :Upper] 
 • C Music Note [Intelligent Buyback 1190P : Rare: Lower] 
 • C Wing Vixen [Intelligent Buyback 8900P : Immortal :Garment] 
 • C Green Feather Hat [Intelligent Buyback 1190P : Normal :Upper] 
 • C Red Evil Aura [Intelligent Buyback 8900P : Immortal : Lower] 
 • C Ancestral Hat  [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Upper] 
 • C Melon Cap [Intelligent Buyback 1190P : Normal :Upper] 
 • C Jack Sparrow  [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Upper] 
 • C Scavenge Cape [Intelligent Buyback 8900P : Immortal :Lower] 
 • C Scavenge Hat   [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Upper] 
 • C Crystal Snowflake [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Lower] 
 • C Monkey Hat [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Upper] 
 • C Green Paja Christmas [Intelligent Buyback 1190P : Upper:Upper] 
 • C Candy Cush [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Lower] 
 • C Angel Wing Scarf [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Lower] 
 • C Reindeer Hat  [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Upper] 
 • C Fawn Ear  [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Upper] 
 • C Tinkerbell Fairy [Intelligent Buyback 1190P : Immortal :Upper] 
 • C Doram Head Hat [Intelligent Buyback 1190P : Rare :Upper] 
 • C Sophia Wing [Intelligent Buyback 8900P : Immortal : Garment]
 • C Pirate Hat [Intelligent Buyback 8900P: Immortal :Upper]

LOGIN