คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor IO Treasure

Thor IO Treasure

 • WoE Potion Pack100
 • Abrasive
 • Old Purple Box x1
 • Yggdrasil Leaf
 • Yellow Gemstone x20
 • Universal Catalog Gold
 • Royal Jelly
 • Big Defense Potion x10
 • Big Magic Defense Potion x10
 • Dungeon Teleport Scroll
 • Panacea x10
 • Old Blue Box x3
 • Pass Warp Pack 1D
 • Authoritative Badge x20
 • Token Of Siegfried
 • Mastela Fruit x2
 •  Cash Coin x 5 
 •  Cash Coin x 7 
 •  Cash Coin x 10 
 •  Cash Coin x 15 
 •  Super Novice Hat [1]
 • Novice Rod [3]
 • Novice Figure [0]   [Accessory]
 • Medium White Pack
 • Small White Pack
 • Bubble Gum (Card_Equip)
 • Gym Pass
 • Rideword Hat [1]
 • Wizardry Staff [0]
 • Fan in Mouth
 • Ice Cream Hat [0]
 • Evil Bone Wand [0]
 • Well-Chewed Pencil [0]
 • C Wings of Lucifer [ IO Buyback 8900 Garment : Immortal ]
 • C No Eden [ IO Buyback 90P Lower: Rare]
 •  C Dark titan Aura Crimson [ IO Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 •  C Dart Vader Hat [ IO Buyback 90P Upper: Rare]
 •  C Abbaddon Aura White [ IO Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 •  C Black Magician Hat [ IO Buyback 90P Upper: Rare] 
 •  C 2018 RTC Cape  3 [ IO Buyback 8900 Garment : Immortal ] 
 • C Fallen Angel Wing  [ IO Buyback 29000 Garment : Mythical ] 

 

LOGIN