คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Update ระบบ Item Lock Deal

Item Lock Deal

ปรับโฉมใหม่สำหรับ Item Lock Deal ป้องกันการยืมไอเทม เน้นใช้สำหรับ GVG เท่านั้น โดยจะนำระบบใหม่เข้ามา ในการติดดีเลย์ Trade 5 วัน เมื่อสวมใส่เข้ากิลด์วอร์

ระบบจะเปิดทดสอบใช้ตั้งแต่ 16 กันยายน เป็นต้นไป

หลักการ และ แนวทาง พัฒนา

 • - Item Lock Deal ที่มี List ในรายการ และ มีการสวมใส่เข้ากิลด์วอร์ จะติดดีเลย์การ TRADE 5 วัน 
 • - Item ที่มีในรายการ หากไม่ได้สวมใส่เข้า GUILD WAR จะสามารถเดลได้ตามปกติ ไม่กระทบต่อพ่อค้าขายในตลาด

เงื่อนไขการอัพเดท

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการ อัพเดท Item ใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายการ ในการล๊อคการแลกเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากผิดพลาดประการใด ทีมงานไม่สามารถทำการปลดการดีลได้ก่อนกำหนด ผู้เล่นต้องพึงระวังก่อนการ Deal ไอเทมให้คนอื่นทุกชิ้น ถึงจะไม่มีในรายการก็ตาม
 • กรณีทำช่องโหว่ ในยืมไอเทมใช้วอร์ หรือฝ่าฝืนเจตนารม ตามรายการ โดยไม่สอบถามทีมงานก่อน จะทำการยึดไอเทมที่เป็นปัญหาทันที หรือระงับไอดีตามพิจารณา

Item ตามรายการ จะทำการ Lock การแลกเปลี่ยนทั้งหมด หากสวมใส่เข้ากิลด์วอร์ทุกกรณี จะไม่สามารถ Trade ได้ 5 วัน

Item ที่เชคอัตราตีบวก ที่หากสวมใส่เข้ากิลด์วอร์จะติดการ Trade 5 วัน

 • 54087,Shadow_Shoes +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52706,Shadow_Shoes +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54213,Shadow_Shield +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52836,Shadow_Armor +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54297,Gemstone_Shadow_Armor +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54289,Wizard_Shadow_Earring +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54290,Sage_Shadow_Earring +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54292,Monk_Shadow_Earring +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54294,Knight_Shadow_Earring +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54295,Crusader_Shadow_Earring +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 15097 Hero Hidden Cloth +7 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54036 Bearer Shield +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52851 Vitarity of Shadow [1] +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52852 Dexterity of Shadow [1] +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52853 Intelligence of Shadow [1] +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52854 Strength of Shadow [1 +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 55018,Kirin Armor +9 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 5546 Aries Crown [1] [Upper Head] +7 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52860 Aries Diadem [1]   [Upper Head] +7 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 2589 Fallen Angel Wing [1] +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 20841 Golden Angel Wings [1] +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 42904 Rudra Wings [1] +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52482,Illusion_Combo_Battle_Glove +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52476,Illusion_Wizardry_Staff +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 52475,Illusion_Immaterial_Sword +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 54057 Gold Flying Evil Wings [1] +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • 42829 Amister Beret +8 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
 • Executioner [1] [Two Handed] Item ID# 1179 +6 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน

 Item ทั่วไป ที่หากสวมใส่เข้ากิลด์วอร์จะติดการ Trade 5 วัน

 • 13032 Mailbreaker [3]
 • 13031 Swordbreaker [3]
 • 54338 Princess Knife [0]
 • 54339 Princess Knife [3]
 • Ice Pick [1] [One Hand] Item ID# 13017
 • 2629 Megingjard ( ขัด STR 40 )
 • 5495 Power Of Thor [1]
 • 52239,Old_Glassheim_of_Dullahan

Item ประเภทการ์ด หากใส่กับไอเทมใดๆ ที่หากสวมใส่เข้ากิลด์วอร์จะติดการ Trade 5 วัน

 • Deviling Card [Garment]   Item ID# 4174
 • Ghostring Card [Armor]   Item ID# 4047
 • Doppelganger Card [Weapon]   Item ID# 4142
 • Orc Hero Card [Headgear]   Item ID# 4143
 • Lady Tanee Card [Footgear]   Item ID# 4376
 • 53505 Sealed Stormy Knight Card
 • 4786 Sealed Lady Tanee Card
 • 53500 Sealed Drake Card
 • 53506 Sealed Orc Hero Card
 • 53502 Sealed Doppelganger Card
 • 53507 Sealed Deviling Card
 • 4229 Tower Keeper Card

**อาจจะมีรายการเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนอนาคต


 

LOGIN