คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Kaleen’s 590P

Thor Treasure Kaleen’s 590P

 •  [Cos Lower II] ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% , ASPD +1%
 •  [Cos Lower I] ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% , โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 3%
 •  [Cos Middle Tier 1 ] ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% , MAX HP + 5%
 •  MAX SP +5% , โจมตีกึ่งมนุษย์ 3% [Costume Weapon III]
 •  MAX SP +5% , ลด DEF ค่าหลัง 10% [Costume Weapon III]
 •  MAX SP +5% , ป้องกันกึ่งมนุษย์ 1% [Costume Weapon III]
 • WoE Blue Potion Box
 • Siege Blue Potion (100)
 • Yellow Gemstone x50
 • Red Gemstone x50
 • Small Blue Pack
 • Large White Pack x2
 • Gym Pass
 • Box of Gloom x20
 • Radiate Refresher Hammer
 • Bravo CC Box
 • Purified Refresher Hammer
 • Delay Option
 • Azure Guitar
 • Bubble Gum 300%
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium
 • Green Bubble Recovery 1 Days
 • Red Well-Pencil in Mouth 
 • Golden Refresher Hammer 
 • Cast Upg Clip 
 • Spell Upg Clip 
 • Rudra Wings [1]
 • Fallen Angel Wing [1]
 • Golden Angel Wings [1]
 • Illusion Haedonggum
 • Illusion Combo Battle Glove
 • Illusion Tablet
 • Illusion Wizardry Staff 
 • Illusion Immaterial Sword 
 • Illusion Electric Guitar 
 • Illusion Electric Eel 
 • Weight Option
 • Tool Shadow Box
 • Medium Blue Pack
 • Stone That Contained Sea
 • C Undead Shot [Costume Weapon Rogue/Stalker]
 • C Silver Trumpet [Costume Weapon Bard/Minstrel]
 • C Quantum Blaster [Costume Weapon Gunslinger]
 • C Firefly [Costume Weapon Hunter/Sniper]

 

 

LOGIN