คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Classic Kreimhild 990

Thor Classic Kreimhild 990

 1. C Romantic White Flower [Kriemhild Buyback 490P Lower : Rare]
 2. C Cowboy Hat  [Kriemhild Buyback 490P Upper: Normal]
 3. C Evil Wing Ear Classic [Kriemhild Buyback 490P Middle : Rare]
 4. C Coppola [Kriemhild Buyback 490P Upper: Normal]
 5. C Grampa Beard [Kriemhild Buyback 490P Lower: Normal]
 6. C Golden Gear [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 7. C Decoration of Music [Kriemhild Buyback 8900P Lower: Immortal]
 8. C Witch’sHat [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 9. C Halloween Hat [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 10. C Scooter Hat [Kriemhild Buyback 490P Upper middle Lower : Rare]
 11. C Black Cat Ears Beret [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 12. C Bankruptcy Mask [Kriemhild Buyback 490P Middle Lower: Rare]
 13. C Magical Booster [Kriemhild Buyback 490P Middle: Rare]
 14. C Louise Red Hat [Kriemhild Buyback 490P Upper: Normal]
 15. C Beret [Kriemhild Buyback 490P Upper: Normal]
 16. C Piggyback [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 17. C King Sura Headband [Kriemhild Buyback 490P Upper: Normal]
 18. C Rinzu Helmet [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 19. C Devils Feather Cap [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 20. C Boxza  [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 21. C Brow Bearie [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 22. C Weaver Scarf [Kriemhild Buyback 8900P Lower: Immortal ]
 23. C Circle Sparkle [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 24. C Album Box  [Kriemhild Buyback 490P Upper Middle Lower: Rare]
 25. C Magic Mystical  [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]
 26. C Santa Beard [Kriemhild Buyback 490P Lower : Rare]
 27. C Diadem Crown [Kriemhild Buyback 29000P Upper: Mythical]
 28. C Green Apple of archer [Kriemhild Buyback 490P Upper: Rare]

LOGIN