คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Legacy Box

 Thor Legacy Box

 • WoE White Potion Box x2 
 • WoE Blue Potion Box 
 • Large White Pack 
 • Bubble Gum 275% x2 
 • Gym Pass 
 • Small Blue Pack 
 • OGH Accessory Box
 • Tool Research 
 • Enriched Elunium 
 • Enriched Oridecon 
 • Miracle Blue Rose [SP+50 Lower]
 • SP Rate Option 
 • Brush Heart of Groom [0]
 • Flying Evil Wing [1] 
 • Captain 's Pipe of Human [0] 
 • Illusion SP Vanish Glove [1]


 

 

 

 

 

 

LOGIN