คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Maiden

Thor Treasure Maiden

 •  C Helm Of Omen [Lich Buyback 1190P Upper : Rare] 
 •  C Shawl Of Omen [Lich Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 • C Book Circle [Lich Buyback 1190P Lower : Rare] 
 • C Fantasy Slayer [Lich Buyback 1190P Upper : Rare] 
 • C Aura Electric Blue [Lich Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 • C Aura Electric White [Lich Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 • C Aura Firex Yellow [Lich Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 • C Celestial Halo [Lich Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 •  C Green Strength Shawl [Lich Buyback 8900P Lower: Immortal] 
 • C Wings Mini  [Lich Buyback 8900P Garment: Immortal] 
 • C Cute Porings  [Lich Buyback 1190P Lower: Rare] 
 • C Brown Lady Fuff [Lich Buyback 1190P Lower: Rare] 
 • C Moon Light Day [Lich Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C White Butterfly Aura [Lich Buyback 1190P Lower: Rare] 
 •  C Snack Party [Lich Buyback 1190P Lower: Rare] 
 • C Unleashed Yellow [Lich Buyback 8900P Middle: Immortal] 
 •  C White Scape Shawl  [Lich Buyback 1190P Lower: Rare] 
 •  C Cat Witch Cape Blue [Lich Buyback 8900P Garment: Immortal] 
 • C Raccoon Hood [Lich Buyback 1190P Upper: Rare] 
 • C C Mystical Witches  [Lich Buyback 1190P Lower: Rare] 
 • C Mami Red Shawl [Lich Buyback 1190P Lower: Rare] 

 

LOGIN