คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Merchant Battle Pass Tier II Option

 Merchant Battle Pass Tier II Option  [เมื่อเปิดเลือกรับ 1 ชิ้นดังนี้]

  • ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% [Costume Weapon Merchant Tier 2]
  •  MAX HP +300 [Costume Weapon Merchant Tier 2]
  •  MDEF +3 [Costume Weapon Merchant Tier 2]
  •  ASPD +1 ไม่สามารถใช้ได้ใน PVP , GVG [Costume Weapon Merchant Tier 2]

LOGIN