คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Mythical II

Thor Treasure Mythical II [ระบบสุ่มไม่ซ้ำ โอกาสออกแรร์] 

 • C Rudra Wings
 • C Wings of Michael
 • C Little Devil Wings
 • C Fire Muffler
 • C Goblin Scarf
 • C Brilliant Golden Wings
 • C Gold Butterfly Wing
 • C Valkyrie Wing
 • C Red Chakra
 • C Scavenge Cape
 • C Blue Angeling Wing
 • C Fallen Angel Wing
 • C Wings Of Lucifer
 • C Lightning Strike
 • C Smiling Eyes
 • C Gold Wings Of Raguel
 • C Wing Of Angel Move
 • C Holy Angel Wing
 • C Wings of Uriel
 • C Ulysses Wings

โอกาสออกแรร์ 

C Gold Aura Destiny


LOGIN