คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Phantom Treasure 2590P

Thor Phantom Treasure 2590P

 1. C Crown Koe [Phantom Buyback 8900P Upper : Immortal]
 2. C Sailor Hat [Phantom Buyback 1190P Upper : Rare]
 3. C Visage Cape [Phantom Buyback Lower Upper : Rare]
 4. C Ancestral Mantle [Phantom Buyback 1190P Lower: Rare]
 5. C Celestial Dark Flame [Phantom Buyback 8900P Middle :  Immortal:]
 6. C Tam Tam Hat [Phantom Buyback 1190P Upper : Normal]
 7. C Blue Cap [Phantom Buyback 1190P Lower: Rare]
 8. C Anubis Hat [Phantom Buyback 1190P Middle Lower Upper : Normal]
 9. C Black Crystal Ring [Phantom Buyback 1190P Lower: Normal]
 10. C Shadow Aura [Phantom Buyback 8900P Lower: Immortal]
 11. C Lightning Strike [Phantom Buyback 8900P Lower: Immortal]
 12. C Spirit of Pumpkin [Phantom Buyback 8900P Lower: Immortal]
 13. C Sunflower Aura [Phantom Buyback 1190P Lower: Rare]
 14. C Grey Stars [Phantom Buyback 1190P : Lower : Rare]
 15. C Samurai Giant Hat [Phantom Buyback 1190P : Upper: Rare]
 16. C Pink Gypsy Veil [Phantom Buyback 1190P : Upper: Rare]
 17. C Cons of Earth [Phantom Buyback 1190P : Lower : Rare]
 18. C Cons of Wind [Phantom Buyback 1190P : Lower: Rare]
 19. C Gold Vesper Mask [Phantom Buyback 1190P : Middle Lower: Rare]
 20. C Blue Butterfly [Phantom Buyback 1190P : Lower: Rare]
 21. C Dark Snake Lord Stall [Phantom Buyback 1190P : Lower: Rare]
 22. C Twin Canon [Phantom Buyback 1190P : Middle: Rare]
 23. C Maxy Hat [Phantom Buyback 1190P : Upper: Normal]
 24. C Village Headman [Phantom Buyback 8900P : Upper: Immortal]
 25. C Orc Lord Helmet [Phantom Buyback 1190P : Upper: Rare]

LOGIN