คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Prada Pack 1490P

Thor Prada Pack 1490P

 • Siege Blue Potion Guild [WOE Blue Potion x 1000 EA]
 • Large White Pack [Siege White Potion x 1000 EA]
 • Siege Blue Potion Guild [WOE Blue Potion x 1000 EA] x2
 • Gym Pass x2
 • Deviling Hat [1]
 • Spiked Scarf
 • Pirate Dagger
 • Pecopeco Hairband [0]
 •  Token Alteration
 • Large Hibiscus [1]
 • Gentleman's Pipe
 • Robo Eye

LOGIN