คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Reborn Wing

Thor Treasure Reborn Wing เมื่อเปิดจะเลือกรับ 1 ชิ้น ดังนี้

  • C Fairy Of Eden [Reborn Buyback 8900P Garment : Immortal ] Effect 81
  • C Sandalphon Wing  [Reborn Buyback 8900P Garment : Immortal ]
  • C Sakura Wing
  • C Seraphim Wing 
  • C Phoenix Wings
  • C Agni Wings

LOGIN