คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Refine Challenge EP 16 ตีบวกแลกไอเทม

Refine Challenge EP 16 Update 19.00-23.59

เริ่มกิจกรรม 11 สิงหาคม 64 - 7 กันยายน เวลา 19.00

Equipment Point

 • Hero Plate [1] = 250,000 Equipment Point
 • Dexterity of Shadow [1] = 200,000z Equipment Point
 • Vitality of Shadow [1] = 200,000z Equipment Point
 • Intelligence of Shadow [1] = 200,000 Equipment Point
 • Strength of Shadow [1] = 450,000 Equipment Point
 • Bearer Shield [1] = 250,000 Equipment Point
 • Hero Hidden Cloth = 400,000 Equipment Point
 • Hero Physique Armor [1] = 250,000 Equipment Point
 • Shadow Pendant Sword [0] = 250,000 Equipement Point
 • Shadow Pendant Mage [0] = 200,000 Equipement Point
 • Shadow Pendant Acolyte [0]  = 200,000 Equipement Point
 • Shadow Pendant Merchant [0] = 200,000 Equipement Point
 • Shadow Pendant Thief [0] = 200,000 Equipement Point
 • Shadow Pendant Archer [0] = 200,000 Equipement Point
 • Shadow Shield = 8,000,000 Equipement Point
 •  Pride Steel Axe = 350,000 Equipement Point

ระหว่างกิจกรรม ใช้ 350,000 Equipement Point ในการแลก  Refine Helm Challenge V.16

 Refine Helm Challenge V.16 +5 [+3 แต้ม] แลกรับ

 •  Raffles Ticket x2 [กำหนด 10 EA / วัน]
 • Purified Refresher Hammer [ไม่กำหนด]
 •  Bubble Gum (Card Equip) Premium x3 [กำหนด 20 EA / วัน]

 Refine Helm Challenge V.16 +6 [+15 แต้ม]  แลกรับ

 •  Raffles Ticket x4 [กำหนด 5 EA / วัน]
 • Tool Research [กำหนด 5 EA / วัน]
 •  R Breaking Protection [กำหนด 5 EA / วัน]
 • Zelunium Shadowdecon Refresher x2 [กำหนด 5 EA / วัน]
 • Horizon Shadowdecon Refresher  [กำหนด 5 EA / วัน]
 • DROP +4% [Footgear] , AGI +1 [Enchant Stone Footgear] [ไม่กำหนด]
 • DROP +3% , ATK +2% [Enchant Stone Footgear] [ไม่กำหนด]

 Refine Helm Challenge V.16 +7 [+40 แต้ม] แลกรับ

 • Weapon Refine Breaking Protection [กำหนด 10 EA / วัน]
 • Enriched Elunium x2  [กำหนด 5 EA / วัน]
 • Sky Ship Captain Hat [1] [กำหนด 5 EA]
 •  R Gift Voucher Cash_1000  [กำหนด 3 EA / วัน]
 • ATK +5% , DROP +5%  [Pendant Swordsman Enchant Stone R] [กำหนด 5 EA]
 • ATK +5% & DROP +5% [Pendant Archer Enchant Stone R] [ไม่กำหนด]

Weapon Point

 • Magma Fist [3] = 100,000 Weapon Point
 •  Ahlspiess = 140,000 Weapon Point
 • Garrison [2] = 150,000 Weapon Point
 • Falken Shooter [4] = 400,000 Weapon Point
 • Jeweled Sword [3] = 380,000 Weapon Point
 • Zeny Knife = 270,000 Weapon Point
 • Lever Action Rifle = 450,000 Weapon Point
 • Fortrage Spear [3] = 550,000 Weapon Point
 • Assault Katar [3] = 550,000 Weapon Point
 • Illusion Infiltrator [1] = 4,000,000 Weapon Point
 • Illusion Counter Dagger [3] = 4,000,000 Weapon Point
 • Illusion Tablet [4] = 4,000,000 Weapon Point
 • Illusion Ballista [4] = 4,000,000 Weapon Point
 • Illusion Gold Lux [2] = 4,000,000 Weapon Point
 • Gladius [3] = 450,000 Weapon Point
 •  Madogum Sword = 450,000 Weapon Point
 • Magma Fist [3] = 80,000 Weapon Point 

ระหว่างกิจกรรม ใช้ 350,000 Equipement Point ในการแลก Knife Refine EP.16

 Knife Refine EP.16 +5 [+3 แต้ม] แลกรับ

 •  Raffles Ticket x2 [กำหนด 10 EA / วัน]
 • Mithril Refresher Ore [ไม่กำหนด]
 • Bubble Gum (Card Equip) Premium x3 [กำหนด 20 EA / วัน]

 Knife Refine EP.16 +6 [+15 แต้ม] แลกรับ

 •  Raffles Ticket x4 [กำหนด 5 EA / วัน]
 • Tool Research [กำหนด 5 EA / วัน]
 •  R Breaking Protection [กำหนด 5 EA / วัน]
 • Horizon Shadowdecon Refresher  [กำหนด 5 EA / วัน]
 • DROP +4% [Footgear] , AGI +1 [Enchant Stone Footgear] [ไม่กำหนด]
 • DROP +3% , ATK +2% [Enchant Stone Footgear] [ไม่กำหนด]

 Knife Refine EP.16 +7 [+40 แต้ม] แลกรับ

 • Weapon Refine Breaking Protection [กำหนด 10 EA / วัน]
 •  Enriched Oridecon x2  [กำหนด 5 EA / วัน]
 •  R Gift Voucher Cash 1000  [กำหนด 3 EA / วัน]
 • Rainbow Sigrun’s Fairy Ears  [กำหนด 5 EA]
 • ATK +5% & DROP +5% [Pendant Archer Enchant Stone R] [ไม่กำหนด]
 • ATK +5% , DROP +5%  [Pendant Swordsman Enchant Stone R] [กำหนด 5 EA]

7 กันยายน 64 ตัดสินจัดอันดับคะแนน 19.00 สมทบรางวัลดังนี้

 • อันดับ 1 Equipment Point : 7,000B
 • อันดับ 2 Equipment Point : 3,000B
 • อันดับ 3 Equipment Point : 2,000B
 • อันดับ 1 Weapon Point : 7,000B
 • อันดับ 2 Weapon Point : 3,000B
 • อันดับ 3 Weapon Point : 2,000B

LOGIN