คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Retro Treasure Victory Club

Retro Treasure Victory Club {48000 Retro Point} สำหรับ Retro Shop

 • C Kishu Inu [Victory Club Ancient : Lower]
 • Noel Cap Yellow [Victory Club Ancient : Upper]
 • C White Rabbit [Victory Club Ancient : Lower]
 • C Noel Cap Red [Victory Club Ancient : Upper]
 • C Pink Rabbit Ears [Victory Club Ancient : Upper]
 • C Star Light Beanie Blue [Victory Club Ancient : Upper]
 • C Star Light Shawl Blue [Victory Club Ancient : Lower]
 • C Star Light Beanie Pnk [Victory Club Ancient : Upper]
 • C Star Light Shawl Pnk  [Victory Club Ancient : Lower]

มีโอกาส ออกแรร์ 

 • C Star Light Cape Pnk [Victory Club Ancient : Garment]
 • C Star Light Cape Blue [Victory Club Ancient : Garment]

LOGIN