คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Seer’s

 Thor Treasure Seer’s เปิดสุ่มไอเทมดังนี้

 • Authoritative Badge x20
 • Yellow Gemstone x5
 • Red Gemstone x5
 • Old Purple Box
 • Big Magic Defense Potion 10 Box
 • Big Magic Defense Potion 10 Box
 • Dungeon Teleport Scroll x5
 • Box of Gloom
 • Authoritative Badge x20
 • Name Change Ticket
 • Universal Catalog Gold
 • Amister Beret
 • SP +40 [Cos Middle I]
 • INT +1 [Weapon II]
 • DEX +1 [Weapon II]
 • Option Accessory I
 • Wizardry Staff [0]
 • Ice Cream Hat [0]
 • Archangel Wings [1]
 • C Fleece Hat [Seer’s Buyback 190P Upper , Normal ] 
 • C Harvest Festa Hat [Seer’s Buyback 190P Upper , Normal ]
 • C Tail Cat [Seer’s Buyback 190P Lower, Normal]
 • C Suspicious Bread Bag [Seer’s Buyback 190P Upper Mid Lower ,Normal] 
 • C Eru Rava Hat  [Seer’s Buyback 190P Upper, Normal] 
 • C Eddga  [Seer’s Buyback 8900P Upper, Immortal] 
 • C Box Saga [Seer’s Buyback 190P Upper Mid Lower ,Normal] 
 • C Happy Pierrot Mask  [Seer’s Buyback 190P Middle, Normal] 
 • C Two Tone Beret  [Seer’s Buyback 190P Upper, Normal] 
 • C Quati Hat  [Seer’s Buyback 190P Upper, Normal] 
 • C Believer’s Mask  [Seer’s Buyback 190P Middle, Normal] 
 • C Poring Sun Visor  [Seer’s Buyback 190P Upper, Normal] 
 • C Banshee Master Kiss  [Seer’s Buyback 190P Upper, Normal] 
 • C Sage Relic  [Seer’s Buyback 29000P Mythical Garment]
 • C Monk Relic [Seer’s Buyback 29000P Mythical Garment]
 • C Bloody Wing [Seer’s Buyback 29000P Mythical Garment]  

 

LOGIN