คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Spector Package

 Thor Spector Package เปิดสุ่มดังนี้ 

 •  Bubble Gum275 x2
 •  Bubble Gum (Card Equip) Premium 
 •  Gym Pass 
 • MAX HP +300 [Weapon] 
 • Gachapon Donate Spin 
 • Amister Beret 
 • Enchant Armor Regenary 
 • Purified Refresher Hammer 
 • Enriched Elunium 
 • Enriched Oridecon 
 • Token Alteration 
 • Tool Research 
 •  Stone That Contained Sea 
 • Gold Mineral Ore 
 • SP +30 [Footgear] 
 • Golden Refresher Hammer 
 • Golden Angel Wings [1]
 • Golden Fish [0] [Lower] 

 


 

LOGIN