คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

 Thor Classic Swanhild

 Thor Classic Swanhild 390P

 • C Book of Magic [Swanhild Buyback 190P : Lower , Normal] 
 • C Ghost Magicians Knit Hat [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Scroll of Tengu [Swanhild Buyback 190P : Lower, Normal]
 • C Katherine Pierce Suit [Swanhild Buyback 8900P : Lower, Immortal] 
 • C Ancient Elven Ear [Swanhild Buyback 190P : Middle, Normal]
 • C Lady Madam [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Lude Hood  [Swanhild Buyback 190P : Middle Upper, Rare]
 • C Majestic Goat  [Swanhild Buyback 8900P : Upper, Immortal] 
 • C Joker Jester [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Army Cap [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal]
 • C Hockey Mask [Swanhild Buyback 190P : Middle, Normal] 
 • C Western Carce [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Fricca’s Circlet [Swanhild Buyback 190P : Upper, Rare]
 • C Pumpkin Giant Head [Swanhild Buyback 190P : Mid Low Upper, Normal]
 • C There is..Something [Swanhild Buyback 190P : Upper, Rare] 
 • C Under Lamp [Swanhild Buyback 190P : Lower, Normal]
 • C Ghostring Tall Hat [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Wings Of Wind [Swanhild Buyback 8900P : Upper, Immortal] 
 • C Anubis [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Rinzu Helmet [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal]
 • C Gold Thor Ears [Swanhild Buyback 8900P : Upper, Normal] 
 • C Sitting Pope [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Wanderer’s Sakkat [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Surprised Mask [Swanhild Buyback 190P : Middle, Normal] 
 • C Annoyed Mask [Swanhild Buyback 190P : Middle, Normal] 
 • C Poker Face [Swanhild Buyback 190P : Middle, Normal]
 • C Blood Beret [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Circle Luxurious [Swanhild Buyback 190P : Lower, Rare]
 • C Flames of Hata [Swanhild Buyback 190P : Upper, Rare] 
 • C Gimb Force [Swanhild Buyback 190P : Upper, Normal] 
 • C Green Apple of Archer [Swanhild Buyback 190P : Upper, Rare]
 • C Orc Hero Helm [Swanhild Buyback 8900P : Upper, Immortal]

LOGIN