คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

The End War Tournament Season 7 รวมแจกเงินสด 200,000B

The End War Tournament 7

รายละเอียด

 • วอร์ทุกวัน อาทิตย์ , พฤหัสบดี
 • เริ่ม 29 สิงหาคม เวลา 20.30 - 22.00 รวม 7 วอร์ แจกวอร์ละ 16,000B / Wars 
 • เปิดปราสาท มีคะแนน และรางวัล 5 หลัง
 • Limit บ้าน 28 คนจำนวน 5 หลัง
 • มีบ้านคะแนนโดด แต่ละวอร์ มีคะแนนไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง [โดดห่างกันไม่เกิน 4 คะแนน]
 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด
 • มีบ้านคะแนนทบ ในแต่ละวอร์ คะแนนสูงสุด 2 คะแนน [ตีแล้วหินแตกทันที] เปิด 1 หลัง ช่วงเวลา 21.45 

เงื่อนไข

 • กิลด์ที่ครองปราสาทจะต้องเป็นกิลด์ที่ลงทะเบียน มีตัวตนเท่านั้น และ แจ้งยืนยันตัวตนกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้ว
 • บ้านโซน 26 หรือ 36 เริ่ม 20.30 เปิดวาปทุกหลัง [21.45]
 • ทุกกิลด์ที่เข้า ร่วมโซน และร่วมวอร์ ก่อน 21.05 จะได้รับ สมทบ 500B หากไม่ได้ครองปราสาท และจำนวนคน 20 คน ขึ้นไป
 • สมทบต่อ Season จะรวมอยู่ในเงื่อนไขการสมทบเพิ่ม 10,000B เมื่อวอร์ตั้งแต่ Season 6+ ขึ้นไปจนตลอดจบโปรเจค Thorin
 • Ranking หน้าเก็บคะแนน https://ro-thorin.com/guild-summary

Road Map กิลด์วอร์ Season 7

 • พฤหัสบดี 30 กันยายน 64
 • อาทิตย์ 3 ตุลาคม 64
 • พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 64
 • อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 64
 • พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 64
 • อาทิตย์ 17 ตุลาคม 64
 • พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 64

พฤหัสบดี 30 กันยายน 64 รวม 5 หลัง  (16,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 2

3000B

28

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Disaster` ทบ +1 4000B 28

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) Disaster` 1.5 3000B 28

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) Disaster` 1 3000B 28

Fadhgridh ( ZONE )

พรอนกลาง

(prtg_cas03) NEVERDIEZAMAKEIEI

0.8

3000B

28

 

อาทิตย์ 3 ตุลาคม 64 รวม 5 หลัง  (16,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) Silence` 1.2

3000B

28

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Disaster` 1 3000B 28

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) ใคร. 1.5 3000B 28

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) ใคร. ทบ +1 4000B 28

Fadhgridh ( ZONE )

พรอนกลาง

(prtg_cas03) ComRade

0.9

3000B

28

 

พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 64 รวม 6 หลัง  (16,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) Disaster` 1

3000B

28

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 1.5 3000B 28

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) NEVERDIEZAMAKEIEI 0.9 3000B 28

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) ใคร. 0.5 2000B 28

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03) ComRade ทบ+1 3000B 28

Fadhgridh ( ZONE )

พรอนกลาง

(prtg_cas03) Silence`

0

2000B

28

 

อาทิตย์ 10 ตุลาคม 64 รวม 6 หลัง  (16,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) ใคร. 1

3000B

28

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` ทบ+1 3000B 28

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) Silence` 0.5 3000B 28

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) Disaster` 0.9 3000B 28

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03)- พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 1.5 2000B 28

Fadhgridh ( ZONE )

พรอนกลาง

(prtg_cas03) เงาะ

0

2000B

28

 

พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 64 รวม 6 หลัง  (16,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) Disaster` 2

3000B

28

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Silence` 1.2 3000B 28

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) NEVERDIEZAMAKEIEI 1.5 3000B 28

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) เงาะ ทบ+1 3000B 28

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03)- พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 1 2000B 28

Fadhgridh ( ZONE )

พรอนกลาง

(prtg_cas03) ComRade

0

2000B

28

 

อาทิตย์ 17 ตุลาคม 64 รวม 6 หลัง  (16,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) BLAZE� 1

2000B

28

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) NEVERDIEZAMAKEIEI 1.5 3000B 28

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` 1.2 3000B 28

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) พ้�อ�ง�เ�พื่�อ�น�` ทบ+1 3000B 28

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03)- Disaster` 2 3000B 28

Fadhgridh ( ZONE )

พรอนกลาง

(prtg_cas03) ComRade

0

2000B

28

 

พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 64 รวม 6 หลัง  (16,000B / Wars) + สมทบ กิลด์ที่เข้าร่วมโซน และร่วมวอร์ 500B ต่อกิลด์ 

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท POINT Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05) ใคร. 0.8

3000B

28

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04) Disaster` 1.5 3000B 28

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05) Heineken.` 2.5 2000B 28

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01) ComRade 0.5 3000B 28

Holy Shadow

ย่อนขวาบน (payg_cas03)- North`Keeper ทบ +1 3000B 28

Fadhgridh ( ZONE )

พรอนกลาง

(prtg_cas03) ComRade

0

2000B

28

จัดอันดับคะแนน Tournament Season 7

 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 1 Disaster` เงินสด 15,000B 
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 2 พ้องเพื่อน`เงินสด 10,000B
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 3 ใคร. เงินสด 7,000B 
 • สมทบรางวัลคะแนนอันดับ 4 NEVERDIEZAMAKEIEI เงินสด 5,000B 

 


Thorin : After War 5.0

 • 24 ตุลาคม 64 (12,000B / Wars)
 • 28 ตุลาคม 64 (10,000B / Wars)
 • 31 ตุลาคม 64 (12,000B / Wars)
 • 4 พฤศจิกายน 64 (10,000B / Wars)
 • 7 พฤศจิกายน 64 (16,000B / Wars) ครบรอบ 1 ปี Thorin
 • 11 พฤศจิกายน 64 (12,000B / Wars)
 • 14 พฤศจิกายน 64 (10,000B / Wars)
 • 18 พฤศจิกายน 64 (12,000B / Wars)
 • 21 พฤศจิกายน 64 (10,000B / Wars)

24 ตุลาคม 64 รวม 5 หลัง  (12,000B / Wars)

 • 1 กิลด์ที่ได้บ้าน มากกว่า 1 หลัง จะได้รับ คะแนน และ รางวัลเพียง 1 หลังเท่านั้น โดยจะได้รับหลังที่คะแนนหรือเงินที่มากสุด

Castle War

TH MAP กิลด์ครองปราสาท Reward Limit

Mersetzdeitz ( ZONE )

กิฟขวาล่าง (gefg_cas05)  

1500B

26

Sacred Altar

ย่อนซ้ายล่าง (payg_cas04)   3000B 26

Bamboo Grove Hill

ย่อนกลางบน (payg_cas05)   4000B 26

Kriemhild

พรอนซ้ายล่าง (prtg_cas01)   2500B 26

Fadhgridh

ตีแล้วแตกทันที

พรอนกลาง

(prtg_cas03)  

1000B

26

 


 

LOGIN