คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thief Battle Pass Tier II Option

 Thief Battle Pass Tier II Option [เมื่อเปิดเลือกรับ 1 ชิ้นดังนี้]

  •  ASPD +1  [Costume Weapon Thief Tier 2]
  •  Cri Dmg แรงขึ่น 10%  [Costume Weapon Thief Tier 2]
  •  ลดความเสียหายจากกึ่งมนุษย์ 2%  [Costume Weapon Thief Tier 2]
  •  ATK +5% ไม่สามารถใช้ได้ใน GVG , PVP [Costume Weapon Thief Tier 2]

 

LOGIN