คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Freya Gift

Thor Freya Gift 

 • Cookie Hat [0] [Upper Head]
 • Pecopeco Hairband [0] [Upper Head]
 • Romantic Gent
 • Sweet Gent [0] [Upper Head]
 • Deviling Hat [1] [Upper Head]
 • Black Frame Glasses [0] [Middle Head] 
 • Ship Captain Hat [1] [Upper Head]
 • Pirate Dagger
 • Medium_White_Pack x2 
 • Medium_White_Pack x3 
 • Gift Voucher Bankroll
 • Gift Voucher Bankroll 
 • Medium White Pack x1
 • Acolyte Figure
 • Archer Figure
 • Mage Figure
 • Merchant Figure
 • Swordsman Figure 
 • Thief Figure 
LOGIN