คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Imp 2590P

Thor Treasure Imp 2590P

 • C Sleep Sheep [Thor Buyback 8900P : Immortal : Lower]
 • C Yukaya Cute [Thor Buyback 990P : Rare : Upper] 
 • C Noel Scarf Red [Thor Buyback 990P : Rare : Lower]
 • C Cat Witch Hat Red [Thor Buyback 990P : Rare : Lower]
 • C Pgstone Knit Hat  [Thor Buyback 890P : Normal : Upper]
 • C Angelar Wings  [Thor Buyback 8900P : Immortal : Middle]
 • C Black Eremes [Thor Buyback 8900P : Immortal : Lower]
 • C Eremes Scarf  [Thor Buyback 8900P : Immortal : Lower]
 • C Elder Willow [Thor Buyback 990P : Rare: Upper]
 • C Poring Muffler [Thor Buyback 990P : Rare: Upper] 
 • C indian Feather Headband [Thor Buyback 890P : Normal : Upper] 
 • C Cheshire’s Cat Ears [Thor Buyback 890P : Normal : Upper] 
 • C Red Cat Ears Cape [Thor Buyback 890P : Normal : Lower] 
 • C Radio Antenna  [Thor Buyback 890P : Normal : Upper] 
 • C Sorcerer Hood [Thor Buyback 990P : Rare: Upper] 
 • C Blinking Thin Eyes [Thor Buyback 8900P : Immortal : Middle]
 • C Nydhoggur Wig White [Thor Buyback 890P : Normal : Upper Middle] 
 • C Fulffy Angel Cape [Thor Buyback 890P : Normal : Lower] 
 • C Evil Druid Hat Black [Thor Buyback 990P : Rare: Upper]
 • 40284 C Wizarize Hat Rd [Thor Buyback 890P : Normal : Upper] 
 • 52059 C Falling Rose Petails [Thor Buyback 8900P : Immortal : Lower] 
 • 31166 C teddy Bear [Thor Buyback 890P : Normal : Upper Middle] 
 • 52021 C Nut Cracker [Thor Buyback 890P : Normal : Upper Middle Lower]
 • 48107 C Snow Flake Hood Red [Thor Buyback 990P :Upper Middle: Rare]

 

LOGIN