คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Thrain Pack 1490P

Thor Thrain Pack 1490P

 • Large White Pack x2
 • Large White Pack x3
 • Dungeon Teleport Scroll 10 Box
 •  Thor Ability Option x1
 •  Enriched Oridecon
 •  Enriched Elunium 
 • Green Bubble Recovery 3 Days
 • Gym Pass x2
 •  Pink Pajamas Hat 
 •  Blue Pajamas Hat 
 •  Ninja Scroll
 •  Robo Eye
 • Ship Captain Hat [1] 


LOGIN