คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure OOB

Thor Treasure OOB

 • Bubble Gum x1
 • Field Manual x1
 • Blue Herb Box 
 • Angeling Potion
 • Alice Scroll 
 • Dead Branch 10 Box
 • Free Ticket For Kafra transportation x3 
 • Free ticket for Kafra storage x3 
 • Old Blue Box 2 ea
 • Dungeon Scroll x 1-2
 • Small_White_Pack
 • Cool Summer Outfit
 • Santa's Bag
 • Gym Pass x1
 • EXP Juice x 1-2
 • Level Guild EXP x2
 • Life Insurance
 • Megaphone
 • Cash Coin x5
 • Pirate Dagger
 • C C Thanatos Sword [OOB Buyback 29000P Mythical Garment
 • C Propeller Cap [OOB Buyback 90P Normal Upper]
 • C Bear School Hat [OOB Buyback 90P Normal Upper]
 • C Beer Kung Fu Hat [OOB Buyback 90P Normal Upper]
 • C T Bear Bag [OOB Buyback 900P Rare Garment] 
 • C 20th Anniversary [OOB Buyback 90P Normal MIddle]
 • C Gold Key [OOB Buyback 90P Normal Lower]
 • C Rabbit Lady Hood  [OOB Buyback 90P Normal Upper]
 • C Light of Thorin Aura  [OOB Buyback 8900P Immortal Lower]
 • C Goldfish Hat [OOB Buyback 90P Normal Upper]
 • C Angola Interntion [OOB Buyback 90P Normal Upper]
 • C Archangel Wings [OOB Buyback 29000P Mythical Garment]

LOGIN