คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Storm 2590P

 Thor Treasure Storm 2590P

 • C High Choif [Storm Set Buyback 890P : Upper : Rare]
 • C Rook Bag [Storm Set Buyback 8900P : Lower : Immortal] 
 • C Rook Hat [Storm Set Buyback 8900P : Upper: Immortal] 
 • C Rose Spring [Storm Buyback 8900P : Lower : Immortal] 
 • C Sylph Cape [Storm Set Buyback 8900P : Lower : Immortal]
 •  C Sylph Hood [Storm Set Buyback 8900P : Upper : Immortal]
 • C Seraphic Circlet [Storm Set Buyback 8900P : Upper: Immortal] 
 • C Seraphic Shawl [Storm Set Buyback 8900P : Lower : Immortal] 
 • C Plague Hat [Storm Set Buyback 8900P : Upper : Immortal] 
 • C Plague Mask [Storm Set Buyback 8900P : Middle: Immortal] 
 • C Alchemist Mask [Storm Buyback 890P : Middle: Normal]
 • C Gent Hat  [Storm Buyback 890P : Upper: Normal] 
 • C Poring Beret  [Storm Buyback 890P : Upper: Normal] 
 • C Ears Witch Hat [Storm Buyback 890P : Upper: Rare] 
 • C Baby Leopard Cat [Storm Buyback 890P : Upper: Rare] 
 • C Lovely Heart Cap [Storm Buyback 890P : Upper: Normal] 
 • C Wildcat Knit Cap [Storm Buyback 890P : Upper: Rare] 
 • C Warm Cat Muffler Black [Storm Buyback 890P : Lower: Rare] 
 • C Twin Butterflies Pink  [Storm Buyback 890P : Middle: Rare] 
 • C Turtle Back  [Storm Buyback 890P : Lower: Normal] 

LOGIN