คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Vicious 190P

 Thor Treasure Vicious 190P

 1. Old Blue Box x2 -3
 2. WoE Potion Pack100 x1-2
 3. Panacea x30
 4. Cart Revo Membership x1
 5. Dungeon Teleport Scroll x5
 6. Bubble Gum x2
 7. Cash Coin x 5 -15
 8. Stunner [0]
 9. Yggdrasil Leaf x3
 10. Abrasive 10 Box
 11. Gold Catalog Universal x1
 12. Strawberry x10 - 30
 13. HP Increase Potion (Large) x5
 14. SP Increase Potion (Large) x5
 15. Food Level 1 Box
 16. Blue Pajamas Hat
 17. Pink Pajamas Hat
 18. Medium White Pack
 19. Abrasive 10 Box
 20. Eye Of Darkness [0]
 21. Alice Scroll
 22. Gym Pass
 23. Neko Mimi Kafra [1]
 24. Zaha Doll Hat
 25. Rideword Hat
 26. Cat Club
 27. C Vendetta Mask
 28. C Tamtam Hat
 29. C Boom Boom Back [Vicious Buyback 90P : Lower : Normal ]
 30. C Red Potion Back [Vicious Buyback 90P : Lower : Normal ]
 31. CColourful Flower  [Vicious Buyback 900P : Upper : Rare]
 32. C Owl Baron Hat [Vicious Buyback 90P : Upper : Normal]
 33. C Valkyrie Wing  [Vicious Buyback 29000P : Mythical : Garment] 
 34. C Big Foxtail [Vicious Buyback 8900P : Immortal Garment]
 35. C Capa Fire Wolf  [Vicious Buyback 8900P : Immortal Lower ]
 36. C Blessings Of Soul [Vicious Buyback 8900P : Immortal Garment] 

 

 

LOGIN