คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Warden

 Thor Treasure Warden

 • C Tail Hat [Warden Buyback 1190P Normal : Upper] 
 • C Green Owl Baron [Warden Buyback 1190P Normal: Upper] 
 • C C Squirrel [Warden Buyback 1190P Normal : Upper , Middle] 
 • C Deoeter Hat  [Warden Buyback 1190P Normal : Upper ] 
 • C Blue Magic Hat  [Warden Buyback 1190P Normal : Upper ]
 • C Squirrel Rabbit  [Warden Buyback 1190P Normal : Upper ]
 • C Deviling Hiden Wing [Warden Buyback 1290P Rare: Lower] 
 • C Red Winter Scarf [Warden Buyback 1290P Rare: Lower] 
 • C Ru Bear Bag [Warden Buyback 8900P Garment : Immortal] 
 • C Cool Boy Cap [Warden Buyback 1190P Upper: Normal] 
 • C Green Winter Scarf [Warden Buyback 1290P Rare: Lower] 
 • C Holy Ring [Warden Buyback 1290P Rare: Lower] 
 •   C Magic Heir [Warden Buyback 1290P Rare: Lower] 
 • C Falling Snow  [Warden Buyback 1290P Rare: Lower] 
 • C Sheep Copter [Warden Buyback 1290P Rare: Middle] 
 • C Luffy 2 Hat [Warden Buyback 1290P Rare: Upper]
 • C Fire Muffler [Warden Buyback 29000P Mythical : Lower] 
 • C Little Angel [Warden Buyback 1290P Rare: Lower] 
 • C Goblin Scarf [Warden Buyback 8900P Immortal : Lower] 
 • C Cute Cute Cat  [Warden Buyback 1290P Rare : Upper] 
 • C Luffy Hat [Warden Buyback 8900P Immortal : Upper] 

LOGIN