คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thorin Beta Option Upper

 Beta Option Upper {บรรจุ Option เริ่มต้นผจญภัยต่างๆเอาไว้!} 1490P เมื่อเปิดจะสุ่มไอเทมออฟชั่นดังนี้

  • EXP 3% {Upper l} {Beta Option EXP 3% Buyback 250P}
  • DROP 3% {Upper l} {Beta Option DROP 3% Buyback 250P}
  • SP Recovery 10% (Upper l) {Beta Option Recovery 10% Buyback 250P} 
  • EXP 5% {Upper l} {Beta Option EXP 5% Buyback 250P}
  • DROP 5% {Upper l} {Beta Option DROP 5% Buyback 250P} 
  • EXP 7% (Upper l } {Beta Option EXP 7% Buyback 250P}
  • DROP 7% (Upper l) {Beta Option DROP 7% Buyback 250P}
LOGIN