คลาสสิค 2-2 แพทซ์เก่า เปิดทดสอบ CLOSE BETA 22 ตุลาคม 2563

เปิดบริการจริง 7 พฤษจิกายน 2563 เปิดวาร์ป 20:00น.

Thor Treasure Hairstyle

Thor Treasure Hairstyle 690P {สามารถเลือกรับได้ทันที 1 ชิ้น}

 • C Exotic Bob L Wh [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Exotic Bob L Lb [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Exotic Bob Lpp [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Exotic Bob L Yl [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Halloween Cat Short [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Airy Two Side Up Bd [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Blanc Neige Prince [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Lovely Ribbon Hair [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C mushroom Hair [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Sweet Za [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Nine Tail Fox Hair [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Shih Tzu Long [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Cat Ear Short [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Cat Ear Long [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Fairy Long Bd [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Fairy Long Sv [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Fluffy Semi Long [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Kuruinpa Hair [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Medium Wave [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Miyabi Long Hair [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Plamette Roll Hair [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Pigtail Red Hood [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Straight Long Rd [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Volume Low Twin [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Piamette Roll Hair [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Born long Short Hair [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]
 • C Volume Low Twins [Hairstyle Buyback 290P Normal Upper]

 

LOGIN